Udruga matematičara Osijek

Povijest Udruge

Udruga matematičara Osijek je znanstvenostručna udruga, osnovana 14. srpnja 1993. godine kao podružnica Hrvatskog matematičkog društva. Svrha postojanja Udruge matematičara Osijek je unapređivanje i promicanje matematičkih i srodnih znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara i matematike u cjelini. U početku nastanka Udruge matematičara Osijek njezino djelovanje bilo je ograničeno samo na prostor Osječko-baranjske županije što se s vremenom sve više proširuje na područje Republike Hrvatske te intenziviranjem aktivnosti međunarodnog karaktera i na prostor izvan Republike Hrvatske.

Jedan od prvih i najznačajnijih projekata Udruge matematičara Osijek je sudjelovanje osnivanju i pokretanju rada Zavoda za primijenjenu matematiku, kao mjesta gdje se koncentrirala oprema, knjige i časopisi potrebni za znanstveno i stručno usavršavanje i napredovanje, što je značajno doprinijelo stvaranju povoljne klime za osnivanje Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od svog nastanka Udruga matematičara Osijek pokrenula je i sudjelovala u značajnom broju različitih aktivnosti od kojih se mnoge još i danas uspješno kontinuirano provode. Spomenimo ovdje sudjelovanje u organizaciji Matematičkog kolokvija (od 1993. godine), Zimske matematičke škole za učenike srednjih i osnovnih škola (od 1993. godine), sudjelovanje u izdavanju međunarodnog znanstvenog časopisa Mathematical Communications (od 1996. godine), sudjelovanje u izdavanju stručnog časopisa Osječki matematički list (od 2001. godine), sudjelovanje u organizaciji Stručnog kolokvija (od 2006. godine), povremeno organiziranje rada s nadarenim učenicima, kao priprema za županijska i državna natjecanja (od 2003. godine), organiziranja različitih radionica za učitelje matematike i informatike (od 2003. godine), itd.

U svrhu povećanja broja članova, a samim tim i lakšim širenjem informacija te provođenjem aktivnosti, Udruga matematičara Osijek 2008. godine, prihvatila je prijedlog Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da svi članovi Matematičkog kluba - kluba prijatelja Odjela za matematiku, postanu članovi Udruge matematičara te time koriste i odgovarajuća prava. U okviru sustava Matematičkog kluba skupljaju se informacije o članovima te se olakšava neposredna komunikacija Odjela za matematiku, a time i Udruge matematičara Osijek s bivšim studenatima te svim prijateljima Odjela za matematiku.

Tijela Udruge

Na Izbornoj skupštini Udruge koja je održana 16. svibnja 2017. izabrana su tijela Udruge za razdoblje od 2017.-2021. :

Predsjednik:

dr.sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

Potpredsjednici:

Tajnik:

dr.sc. Ivan Soldo, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

Članovi Izvršnog odbora:

Članovi Nadzornog odbora

Članovi Stegovnog suda

Učlanjenje i članarina

Član Udruge matematičara Osijek može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Članovi Udruge mogu biti aktivni ili pasivni. Aktivni članovi su oni koji redovito podmiruju obvezu članarine. Prava i obveze aktivnih i pasivnih članova razlikuju se samo po tome što pasivni članovi ne mogu biti članovi tijela Udruge. U cilju učlanjenja u Udrugu potrebno je ili popuniti on-line pristupnicu ili popunjen i potpisan pristupni obrazac poslati na e-mail adresu umo@mathos.hr ili poštom na adresu Udruge. Odluku o članstvu donosi Izvršni odbor.
Godišnja članarina za aktivne članove Udruge iznosi 30,00 kuna, a podaci za uplatu su sljedeći:

Primatelj: Udruga matematičara Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek (OIB: 87908305811)
Naziv i adresa banke: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6 , 10000 Zagreb
IBAN: HR3625000091102031835
Poziv na broj: OIB pristupnika
Naznaka za plaćanje: Članarina za UMO - ime, prezime i OIB pristupnika

Molimo Vas da dokaz o uplati godišnje članarine pošaljete na e-mail umo@mathos.hr (npr. fotografiju uplatnice ili potvrdu o uplati putem internet bankarstva) ili poštom na adresu Udruge.

Dokumenti