Udruga matematičara Osijek

22. Zimska Matematička škola za učenike osnovnih škola - 7. i 8. siječnja 2015.

Osnovna škola „Mladost“, Udruga matematičara Osijek i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ove školske godine u prostorijama Osnovne škole "Mladost", Sjenjak 7, Osijek, organiziraju tradicionalnu 22. Zimsku matematičku školu za učenike osnovnih škola, koja će se održati 7. i 8. siječnja 2015. U radu škole mogu sudjelovati učenici od četvrtog do osmog razreda osnovne škole prema raspored koji se može se skinuti ovdje.

Predavači u Zimskoj matematičkoj školi su nastavnici matematike i razredne nastave zaposleni u osnovnim školama, studenti, asistenti i sveučilišni nastavnici. Voditeljice Zimske matematičke škole u školskoj godini 2014./2015. su Ana Martinčević i Goranka Janjić iz Osnovne škole "Mladost".

Pozivamo nastavnike koji su zaposleni u osnovnim školama grada Osijek da animiraju svoje učenike i prijave ih najkasnije do 20. prosinca 2014. putem e-maila: os-osijek-006@skole.t-com.hr ili faxa: 574-913. Poželjno je da učenici koji sudjeluju u radu škole imaju vlastiti geometrijski pribor.