Udruga matematičara Osijek

23. Zimska Matematička škola za učenike srednjih škola - 11. i 18. siječnja 2014.

Fotografije s otvaranja 11. siječnja 2014. (Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

Iz medija:

Udruga matematičara Osijek, III. gimnazija u Osijeku i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ove školske godine organiziraju tradicionalnu 23. Zimsku matematičku školu za učenike srednjih škola, koja će se održati 11. siječnja na Odjelu za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek te 18. siječnja 2014. u III. gimnaziji u Osijeku, Kamila Firingera 14, Osijek. Raspored predavanja kao i odgovarajući sažetci mogu se skinuti ovdje.

Predavači u Zimskoj matematičkoj školi su profesori matematike zaposleni u srednjim školama slavonskih županija i nastavnici s Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Voditeljica 23. Zimske matematičke škole je Astra Škorjanc iz III. gimnazije u Osijeku.

Pozivamo sve učenike srednjih škola koji žele sudjelovati u radu Zimske matematičke škole da se najkasnije do 6. siječnja 2014. prijave putem e-maila: astra.skorjanc@skole.hr. U e-mailu treba navesti ime i prezime, razred i naziv škole koju učenik pohađa.

Programi prošlih Zimskih matematičkih škola:

  • školska godina 2012./2013. (pdf)
  • školska godina 2011./2012. (pdf)
  • školska godina 2010./2011. (pdf)
  • školska godina 2009./2010. (pdf)
  • školska godina 2008./2009. (pdf)
  • školska godina 2007./2008. (pdf)