ISPITIRASPORED PISMENIH ISPITA
06.06.2011. u 8:30, Ekonomski fakultet, Kabinet 44
04.07.2011. u 8:30, Ekonomski fakultet, Kabinet 44
05.09.2011. u 8:30, Ekonomski fakultet, Kabinet 44
19.09.2011. u 8:30, Ekonomski fakultet, Kabinet 44