NASTAVNI MATERIJALINastavna cjelina Nastavni materijali

1. cjelina: Definicija kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza.

Klasična kreditna analiza (tekst).
Definicija kreditnog rizika (ppt).
Klasična kreditna analiza (ppt).
Projektni zadatak – ocjena rizičnosti.
Upute za projektni zadatak i upotrebu softvera.
Objašnjenje financijskih omjera.

2. cjelina: Modeli kreditnog rizika bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj vrijednosti.

Modeli bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj vrijednosti (tekst).
Primjer – financijski koeficijenti.
Nedostaci klasične kreditne analize (ppt).
Modeli bazirani na računovodstvenim podacima (ppt).
EDF model
Altman Argenti Corporate Collapse (pdf)
Aziz Dar Predicting Corporate Bankruptcy (pdf)

3. cjelina: Upotreba i primjena kredit scoring modela. Kreiranje i validiranje scoring modela.

Upotreba i primjena scoring modela (tekst).
Retail – podaci za modeliranje (xls).
Popis varijabli – primjer.
Upotreba i primjena scoring modela (ppt).
Relative cost of misclassification (ppt).

4. cjelina: Kredit scoring modeli za stanovništvo.

Kredit scoring modeli za stanovništvo (tekst).
Kredit scoring modeli za stanovništvo (ppt).
Credit scoring using neural and evolutionary techniques (članak)

5 cjelina: Modeli kreditnog rizika za mala poduzeća.

Kredit scoring modeli za SME (tekst).
Kredit scoring modeli za SME (ppt).

6. cjelina: Basel 2. Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija.

Basel 2 (tekst).
Basel 2 (ppt).
IRB risk weight
Rejting agencije .