ISPITIRASPORED PISMENIH ISPITA
PRIMJERI PISMENIH ISPITA
07.07.2011. 15.02.2013. . . . .
. . . . . .
Pismeni ispit održan 2.10.2013. položila je Irena Užar (40 bodova). Usmeni ispit će se održati u petak, 4.10. u 11:30.
Pismeni ispiti se mogu pogledati u petak, 4.10.2013. u 08:15, u kabinetu 30.