NASTAVNI MATERIJALIOsnovna literatura:
I. Matić, Uvod u teoriju brojeva, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku (SKRIPTA)
Pomoćni materijali:
A. Dujella, Uvod u teoriju brojeva, PMF - Matematički Odjel, Sveučilište u Zagrebu (SKRIPTA)
Napomena:
Na kolokvijima i pismenim ispitima bit će dozvoljeno korištenje isključivo ovih formula isprintanih na jednom papiru.