OBAVIJESTIUSMENI ISPIT
Usmeni ispit održat će u petak u 10:00 u P23 u prizemlju.
PISMENI ISPIT 4.7.2014. Pismeni ispit nitko nije položio. Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak 7. srpnja u 11:15 sati u kabinetu 14.
KOLOKVIJ Rezultati kolokvija. Kolokviji se mogu pogledati u petak, 13. lipnja 2014., u 10:30 u kabinetu 15 u prizemlju.
VJEŽBE I PREDAVANJA  
DEMONSTRATURE

Demonstrature će se održati u petak, 27. lipnja 2014., u 11:00 u P22 u prizemlju.