NASTAVNI MATERIJALIMATERIJALI S PREDAVANJA (zadnja promjena: 25.11.2013.)
Sadržaj Poglavlje 1 - Pojam i osnovna svojstva vjerojatnosti
Poglavlje 2 - Slučajna varijabla Poglavlje 3 - Slučajan vektor i neki rezultati o nizovima slučajnih varijabli
Poglavlje 4 - Statistika         Baze podataka Dodatak         Literatura         Indeks pojmova
MATERIJALI S VJEŽBI
Slučajan pokus i prostor elementarnih događaja. Klasična i statistička definicija vjerojatnosti. Osnovni pojmovi skupova. Prezentacija. Outline.
Sigma-algebra događaja i aksiomatska definicija vjerojatnosti. Osnovni kombinatorni pojmovi. Prezentacija. Outline.
Primjena kombinatornih principa i klasične definicije vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Geometrijski pristup definiranju vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula. Prezentacija. Outline.
Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla i njezina transformacija. Prezentacija. Outline.
Neprekidna slučajna varijabla. Funkcija distribucije slučajne varijable. Prezentacija. Outline.
Momenti diskretne slučajne varijable. Čebiševljeva nejednakost. Prezentacija. Outline.
Važne parametarske familije diskretnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Važne parametarske familije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Transformacije neprekidnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Diskretan slučajan vektor. Prezentacija. Outline.