KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE
DOMAĆE ZADAĆE - TEME ZA SAMOSTALNO PROUČAVANJE
Distribucije s tešlim repovima (heavy-tailed distributions) - S. Resnick, "Heavy-tail Phenomena", str. 1-2 Simuliranje podataka iz neprekidne distribucije - R.C. Mittelhammer, "Mathematical Statistics for Economics and Bussines", str. 348-351 Primjene funkcija slučajnih varijabli i slučajnih vektora u statistici - N. Sarapa, "Teorija vjerojatnosti", poglavlje 11.3.
PRIMJERI KOLOKVIJA
Prvi kolokvij 2011./2012. Drugi kolokvij 2011./2012. Treći kolokvij 2011./2012.
Prvi kolokvij 2010./2011. Drugi kolokvij 2010./2011. Treći kolokvij 2010./2011.