Nastavne aktivnosti u zimskom semestru Akademske 2013/2014

Linearna algebra II

Utorak, 10:00 - 11:30, P37 predavanja
Petak, 9:00 - 10:30 i 11:00 - 12:30, P2 vježbe

Inženjerska matematika / Primijenjena matematika, Prehrambeno-tehnološki fakultet

Nastavne aktivnosti u ljetnom semestru Akademske 2013/2014

Linearna algebra I

Ponedjeljak, 10:00 - 11:30, P1 predavanja
Utorak, 15:00 - 17:30, P1 vježbe

Osnove umjetne inteligencije

Ponedjeljak, 12:00 - 13:30, P22 predavanja

Linearna algebra I, Odjel za fiziku

Utorak, 12:00 - 13:30, P37

Konzultacije (Office Hours): Ponedjeljak (Mon) 11:00. Konzultacije su moguće i po dogovoru.