Akademska godina 2017./2018.

Nastavnik

   prof. dr. sc. Dragan Jukić   (email)  

  • Predavanja: Petkom od 09:00 na Odjelu za matematiku

Asistent

   dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić    (email)   

  • Vježbe: Srijedom od 14:15 na Odjelu za kemiju, P-1
  • Konzultacije: Srijedom, nakon vježbi


Obavijest: Umjesto u srijedu, 20.12.2017. vježbe iz kolegija Matematika 1 održat će se u petak 15.12.2017. u 10h u predavaoni 37 na Odjelu za matematiku.