Akademska godina 2016./2017.

Nastavnik

   prof. dr. sc. Dragan Jukić   (email)  

  • Predavanja: Petkom od 09:00 na Odjelu za matematiku

Asistent

   doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević    (email)   

  • Vježbe: Srijedom od 14:15 na Odjelu za kemiju, P-1
  • Konzultacije: Srijedom, nakon vježbi


Obavijest: Upis ocjene: Studenti koji su prijavili ispit za 16.06.2017., a pismeni dio ispita su položili preko kolokvija, na upis ocjene trebaju doći u ponedjeljak 19.06.2017. u 08:00 na Odjel za matematiku (u kabinet profesora Jukića).