Nastavne aktivnosti u zimskom semestru Akademske 2010/2011

Složenost algoritama (Algorithms Complexity)

Četvrtak, 8:15 - 10:00, 37
vježbe

Uvod u računarstvo (Introduction to Computer Science)

Srijeda, 8:15 - 10:00, Predavaonica 2
vježbe organizirane po labosima

Konzultacije (Office Hours): Srijeda (Wed) 10:00am-12:30pm, Četvrtak (Thu) 10:00am-12:30pm. Konzultacije su moguće i po dogovoru.


Nastavne aktivnosti u prošlosti (Past Courses)

Linearna optimizacija (Linear Optimization)

Operacijska istraživanja (Operational Research)

Računalne mreže i usluge (Data networks and services)

Algoritmi i strukture podataka (Algorithms and Data Structures)

Izračunljiva geometrija (Computational Geometry)