OSNOVNE INFORMACIJE.
PREDAVAČ
KONTAKT
VRIJEME ODRŽAVANJA
KONZULTACIJE
PREDAVANJA
Petkom od 11:00h do 13:00h.
Petkom od 13:00h do 14:00h.
VJEŽBE
Četvrtkom od 10:00 do 12:00 1. grupa i od 12:00 do 14:00 2. grupa.
Nakon vježbi.VAŽNE OBAVIJESTIOBAVIJEST
Upis ocjene za studente koji su položili Matematiku 2 bit će u četvrtak, 9. listopada, u 12 sati na Odjelu za matematiku. Studenti koji nisu u mogućnosti, ne moraju doći osobno na upis.
OBAVIJEST
Studentima koji su kolokvirali gradivo predavanja, taj rezultat priznaje se još isključivo na dekanskom roku.
OBAVIJEST
Dekanski rok bit će 03.10.2014. u 15 sati u predavaonici P-1. Usmeni ispit za studente koji pismeni dio ispita polože na dekanskom roku bit će u utorak, 07.10.2014. Točan termin usmenog ispita bit će naknadno objavljen.
OBAVIJEST
Pismeni ispit 19.09.2014. bit će u 12 sati u P-1.
OBAVIJEST
Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni dio ispita preko kolokvija održati će se 19.09.2014. na Odjelu za matematiku prema rasporedu koji se nalazi OVDJE.
OBAVIJEST
Upis ocjene za studente koji su položili Matematiku 2 bit će u četvrtak, 25. rujna, u 13 sati na Odjelu za matematiku. Studenti koji nisu u mogućnosti, ne moraju doći osobno na upis.
OBAVIJEST
Upis ocjene za studente koji su Matematiku 2 položili na jednom od prethodna dva roka te za studente koji nisu bili po ocjenu u danim terminima, bit će u rujnu nakon prvom usmenog roka. Studenti koji nisu u mogućnosti, ne moraju doći osobno na upis.
OBAVIJEST
Upis ocjene za studente koji su Matematiku 2 položili na jednom od prethodna dva roka te za studente koji nisu bili po ocjenu 3. srpnja, bit će u petak, 11. srpnja, u 09:00 na Odjelu za matematiku. Studenti koji nisu u mogućnosti, ne moraju doći osobno na upis.
OBAVIJEST
Promjena termina usmenog ispita. Novi raspored za usmeni ispit možete pogledati: OVDJE.
OBAVIJEST
Studenti koji su uspješno položili usmeni dio ispita preko kolokvija, a moraju izaći na pismeni ispit, imaju mogućnost to učiniti samo tijekom ljetnih i jesenskih ispitnih rokova u ovoj 2014. godini. Ako ne uspiju položiti pismeni dio ispita u tim rokovima, bodovi sa kolokvija više neće vrijediti!
OBAVIJEST
Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni dio ispita preko kolokvija održati će se u petak 20.06.2014. na Odjelu za matematiku u dvorani br. 24, prizemlje, od 9-12h prema rasporedu koji se nalazi OVDJE. Drugi ispitni rok za te studente održati će se 19.09.2014. na Odjelu za matematiku u dvorani br. 24, prizemlje, od 9-12h, a detaljan raspored biti će naknadno objavljen. Dakle, postoje samo dva termina usmenog ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita preko kolokvija! Ukoliko student ne uspije položiti usmeni dio ispita u navedenim terminima, bodovi sa kolokvija više neće vrijediti!
OBAVIJEST
Napomena: Za prolaz na pismenom ispitu potrebno je točno riješiti dva cijela zadatka.
OBAVIJEST
Konačni rezultati kolokvija: Rezultati. Uvid u popravni kolokvij je u utorak, 10.6., u 10h. Studenti koji nisu došli na uvid 3. kolokvija, mogu isti doći vidjeti u terminu u kojem je uvid u popravni kolokviji.
OBAVIJEST
Studenti koji su kolokvirali Matematiku 2 trebaju prijaviti ispit za 2. rok. Termin upisa ocjena bit će naknadno objavljen.
OBAVIJEST
Studenti koji nisu došli po potpis u danom terminu, isti mogu dobiti u terminu upisa ocjena koji će biti naknadno objavljen.