KOLOKVIJI/ZADAĆE

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2013./2014. godine
1. kolokvij pdf 2. kolokvij pdf
Kolokviji/Zadaće iz akademske 2012./2013. godine
1. kolokvij pdf 2. kolokvij pdf
3. kolokvij pdf
Kolokviji/Zadaće iz akademske 2011./2012. godine
1. kolokvij pdf 2. kolokvij pdf
3. kolokvij pdf
Kolokviji/Zadaće iz akademske 2010./2011. godine
1. kolokvij pdf 2. kolokvij pdf
3. kolokvij pdf
Kolokviji/Zadaće iz akademske 2009./2010. godine
1. kolokvij pdf 2. kolokvij pdf
3. kolokvij pdf
Kolokviji/Zadaće iz akademske 2007./2008. godine
1. kolokvij pdf 2. kolokvij pdf
3. kolokvij pdfREZULTATI KOLOKVIJA

KOLOKVIJ
Ukupni rezultati kolokvija nakon popravnog kolokvija: Rezultati . Uvid u kolokvij bit će u isključivo u petak, 14.6., u 9h u P-2.

Studenti mogu pristupiti usmenom ispitu u terminu od 1. srpnja do 5. srpnja ili u rujnu. Nadalje, mole se svi studenti koji žele pristupiti usmenom ispitu u rujnu, a ne u terminu od 1. srpnja do 5.srpnja, da se jave na mail: darija.brajkovic@gmail.com do 20. lipnja. Studentima koji ne prijave da ne žele pristupiti usmenom u srpnju, a ne pristupe istome, će se ne dolazak na usmeni računati kao pad na ispitu.

Točan raspored studenata za usmeni ispit ce biti objavljen nakon 20. lipnja. Ukupna ocjena bit će formirana na usmenom ispitu na osnovu bodova postignutih na kolokvijima i usmenog ispita.

Svi studenti koji žele pristupiti usmenom ispitu u srpnju, trebaju prijaviti ispit za 2. srpnja.
KOLOKVIJ
Ukupni rezultati kolokvija: Rezultati .