LITERATURA

1. D. Jukić, R. Scitovski - Matematika I , Osijek, 1998. (pdf)

2. B. P. Demidović - Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke , Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.DOPUNSKA LITERATURA

1. M.Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski- Matematika , Osijek, 1994. (pdf)

2. J.Pečarić i dr. - Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.

3. S. Kurepa - Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.

4. V. Devide i dr.- Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.