Gaussova Metoda Eliminacije

Za matricu reda 4, klikni ovdje.
Za matricu reda 5, klikni ovdje.

A - kvadratna matrica

B - vektor

X - rješenje

Determinanta: