Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Početna stranica Početna stranica
 

Novi studijski programi

Sveučilišni diplomski studij matematike

 

 

Nakon 7 godina izvođenja ovog studijskog programa na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ustanovili smo da su neophodne neke korekcije i dopune.

Na Sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer Financijska matematika i statistika (stari naziv: Financijska i poslovna matematika) umjesto postojećeg uveli smo 1 novi obavezni predmet te 4 nova izborna predmeta. Na Sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer Matematika i računarstvo korigirali smo i razdvojili nekoliko postojećih obaveznih predmeta i uveli 2 nova obavezna predmeta, koji dopunski podupiru najvažnije obavezne predmete kroz razne primjene i informatičke novine, te je uvedeno 15 novih izbornih predmeta. Na Sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer Industrijska i primijenjena matematike korigirali smo i razdvojili nekoliko postojećih obaveznih predmeta i uveli 4 nova izborna predmeta. Osim toga na svim smjerovima ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa u potrebnoj mjeri korigirani su sadržaji i obnovljena literatura drugih predmeta.

Važno je napomenuti da ovim korekcijama nisu narušene kompetencije koje dobiva završeni student. Pokrivenost vlastitim kadrom na svim studijskim programima vrlo je visoka (64 %). Svi vanjski suradnici su sa Sveučilišta u Osijeku.

Studijski program Sveučilišnog diplomskog studija matematike sa smjerovima: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo i Industrijska i primijenjena matematika većim dijelom je utemeljen na postojećem sveučilišnom diplomskom studijskom programu matematike. Studijski program sagrađen je na osnovi vlastitih spoznaja o potrebi inoviranja i osuvremenjivanja nastavnih sadržaja, ali i temeljem brojnih kontakata i razgovora s kolegama iz drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta za vrijeme održavanja redovitog Matematičkog kolokvija, te rezultatima analize uspješnosti studiranja i povratnih informacija dobivenih od naših diplomiranih studenata.

U idućih nekoliko godina namjeravamo nuditi samo dva smjera Sveučilišnog diplomskog studija matematike: smjer Financijska matematika i statistika i smjer Matematika i računarstvo jer smo ustanovili dobar interes za njih i do sada visoku zapošljivost završenih studenata.

 Naziv studija: Sveučilišni diplomski studij matematike, smjer:

Nositelj/izvođač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku/Odjel za matematiku

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra matematike (mag. math.)

Trajanje studija: dvije godine (četiri semestara), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 120 ECTS bodova

Status studenta: redoviti studenti (61 redoviti student)

Uvjeti upisa na studij: pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski/dodiplomski studij matematike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski smjer

Način završetka studija: polaganjem svih ispita, izradom diplomskog rada u kojemu je potrebno istražiti zadanu temu i sistematizirano je prezentirati u zadanom pisanom obliku te polaganjem diplomskog ispita