Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Početna stranica Početna stranica
 

Novi studijski programi

Sveučilišni diplomski studij matematike
Smjer: Financijska matematika i statistika
Akademski naziv: magistar/magistra matematike

 

I. godina

Obavezni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M036 Uvod u teoriju mjere 2+2+0 ~ 5  
M052 Vjerojatnost 2+2+0 ~ 6  
M011 Grafovi 2+2+0 ~ 5  
M058 Uvod u teoriju integracije   2+2+0 ~ 5
M045 Statistika   2+2+1 ~ 6
M044 Slučajni procesi   2+2+0 ~ 6
M008 Financijska i aktuarska matematika 2+2+0 ~ 5  
E005 Makroekonomija 2+2+0 ~ 4 2+2+0 ~ 4
Ukupno   20 ~ 25 17 ~ 21

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

M031 Metrički prostori 2+2+0 ~ 6
M053 Konveksne funkcije 1+1+0 ~ 4
M020 Linearno programiranje 2+2+0 ~ 5
M059 Grupiranje podataka i primjene 2+1+1 ~ 5
M063 Primjene dinamičkih sustava 1+1+0 ~ 4
M048 Teorija odlučivanja 1+0+1 ~ 4
I024 Znanstveno računalstvo 2+2+0 ~ 5
I026 WEB programiranje i primjene 1+2+0 ~ 4
I032 Signali i sustavi 2+2+0 ~ 5
I019 Složenost algoritama 2+2+0 ~ 5
E010 Poduzetništvo 2+0+1 ~ 4

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Financijska i aktuarska matematika.

II. godina

Obavezni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M003 Analiza vremenskih nizova   2+0+2 ~ 6
M023 Matematičke financije 2+1+1 ~ 7
M027 Matematički praktikum 2+0+2 ~ 6  
E001 Analiza poslovanja poduzeća   2+1+1 ~ 4
E004 Financijska tržišta   2+0+1 ~ 3
E009 Upravljanje kreditnim rizicima 2+0+2 ~ 4  
Z001 Diplomski seminar 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
M032 Multivarijatna analiza 2+1+1 ~ 6  
Ukupno   14 ~ 19 17 ~ 23

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

M025 Matematički modeli 1+0+1 ~ 3
M037 Operacijska istraživanja 1+0+1 ~ 3
M028 Metode optimizacije 2+1+1 ~ 6
M072 Uvod u teoriju pouzdanosti 1+0+1 ~ 3
M070 Uvod u algebarsku topologiju 2+0+2 ~ 6
I007 Osnove umjetne inteligencije 2+2+0 ~ 6
I004 Kriptografija i sigurnost sustava 2+2+0 ~ 6
I018 Računarski praktikum 1+1+1 ~ 3
E011 Upravljanje tržišnim rizicima 2+1+0 ~ 3

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u kolegiju Diplomski seminar.