Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Početna stranica Početna stranica
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: Industrijska i primijenjena matematika
Akademski naziv: magistar/magistra matematike

 

I. godina

Obavezni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M038 Osnove Fourierove analize i valića 2+2+0 ~ 6
M052 Vjerojatnost 2+2+0 ~ 6  
M062 Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene   2+1+1 ~ 5
I024 Znanstveno računalstvo 2+2+0 ~ 5  
M054 Uvod u teoriju aproksimacija 2+2+0 ~ 4  
M064 Dinamički sustavi   2+2+0 ~ 5
I032 Signali i sustavi 2+2+0 ~ 5  
Ukupno   16 ~ 20 12 ~ 16

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

M055 Odabrana poglavlja matrične teorije 2+1+0 ~ 4
M031 Metrički prostori 2+2+0 ~ 6
M053 Konveksne funkcije 1+1+0 ~ 4
M036 Uvod u teoriju mjere 2+2+0 ~ 5
M058 Uvod u teoriju integracije 2+2+0 ~ 5
M020 Linearno programiranje 2+2+0 ~ 5
M048 Teorija odlučivanja 1+0+1 ~ 4
M068 Statistički praktikum 1+2+1 ~ 6
M045 Statistika 2+2+1 ~ 6
M044 Slučajni procesi 2+2+0 ~ 6
I019 Složenost algoritama 2+2+0 ~ 5
I026 WEB programiranje i primjene 1+2+0 ~ 4
E005 Makroekonomija (2+2+0) + (2+2+0) ~ 8

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Znanstveno računalstvo, Uvod u teoriju aproksimacija.

II. godina

Obavezni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M028 Metode optimizacije 2+1+1 ~ 6  
M025 Matematički modeli 1+0+1 ~ 3  
M027 Matematički praktikum 2+0+2 ~ 6  
M060 Teorija parcijalnih diferencijalnih jednadžbi   3+1+0 ~ 4
I007 Osnove umjetne inteligencije   2+2+0 ~ 6
Z001 Diplomski seminar 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Ukupno   12 ~ 18 10 ~ 13

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

M076 Operacijska istraživanja i primjene 2+1+1 ~ 6
M070 Uvod u algebarsku topologiju 2+0+2 ~ 6
M061 Numerička linearna algebra u kontroli linearnih sustava 2+1+0 ~ 3
M057 Teorija pouzdanosti 2+1+1 ~ 6
M032 Multivarijatna analiza 2+1+1 ~ 6
M003 Analiza vremenskih nizova 2+0+2 ~ 6
M023 Matematičke financije 2+1+1 ~ 7
M024 Matematički aspekti izbornih sustava 1+0+1 ~ 3
I004 Kriptografija i sigurnost sustava 2+2+0 ~ 6
I018 Računarski praktikum 1+1+1 ~ 3
E004 Financijska tržišta 2+0+1 ~ 3
E009 Upravljanje kreditnim rizicima 2+0+2 ~ 4

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u kolegiju Diplomski seminar.