Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Početna stranica Početna stranica
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: Matematika i računarstvo
Akademski naziv: magistar/magistra matematike

 

I. godina

Obavezni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
I030 Dizajniranje i modeliranje baze podataka   2+2+0 ~ 6
M068 Statistički praktikum 1+2+1 ~ 6  
M062 Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene   2+1+1 ~ 5
I028 Funkcionalno programiranje   2+2+0 ~ 6
I019 Složenost algoritama 2+2+0 ~ 5  
M074 Matematička teorija računarstva 2+2+0 ~ 5  
I024 Znanstveno računalstvo 2+2+0 ~ 5  
Ukupno   16 ~ 21 12 ~ 17

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

I026 WEB programiranje i primjene 1+2+0 ~ 4
I029 Osnove inteligentnih robotskih sustava 2+0+2 ~ 5
M020 Linearno programiranje 2+2+0 ~ 5
I032 Signali i sustavi 2+2+0 ~ 5
I031 3D računalna grafika 2+2+0 ~ 6
I033 Paralelno programiranje 2+2+0 ~ 6
I034 Matematička logika u verifikaciji softvera 2+2+0 ~ 5
I006 Multimedijski sustavi 1+1+0 ~ 4
M048 Teorija odlučivanja 1+0+1 ~ 4
M063 Primjene dinamičkih sustava 1+1+0 ~ 4
M016 Konkretna matematika 2+2+0 ~ 5
M031 Metrički prostori 2+2+0 ~ 6
M036 Uvod u teoriju mjere 2+2+0 ~ 5
M058 Uvod u teoriju integracije 2+2+0 ~ 5
M008 Financijska i aktuarska matematika 2+2+0 ~ 5
M055 Odabrana poglavlja matrične teorije 2+1+0 ~ 4
M053 Konveksne funkcije 1+1+0 ~ 4
M044 Slučajni procesi 2+2+0 ~ 6
M052 Vjerojatnost 2+2+0 ~ 6

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Matematička teorija računarstva, Složenost algoritama .

II. godina

Obavezni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M027 Matematički praktikum 2+0+2 ~ 6  
I004 Kriptografija i sigurnost sustava 2+2+0 ~ 6  
M073 Algoritmi na grafovima   2+2+0 ~ 6
I007 Osnove umjetne inteligencije   2+2+0 ~ 6
I008 Softversko inženjerstvo   2+1+1 ~ 5
Z001 Diplomski seminar 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Ukupno   10 ~ 15 14 ~ 20

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

I018 Računarski praktikum 1+1+1 ~ 3
I025 Izračunljiva geometrija 1+0+1 ~ 4
M028 Metode optimizacije 2+1+1 ~ 6
M037 Operacijska istraživanja 1+0+1 ~ 3
M077 Strojno učenje 1+0+1 ~ 3
M078 Matematičke metode za klasifikaciju teksta 1+0+1 ~ 3
M024 Matematički aspekti izbornih sustava 1+0+1 ~ 3
M025 Matematički modeli 1+0+1 ~ 3
M070 Uvod u algebarsku topologiju 2+0+2 ~ 6
M061 Numerička linearna algebra u kontroli linearnih sustava 2+1+0 ~ 3
M032 Multivarijatna analiza 2+1+1 ~ 6
M057 Teorija pouzdanosti 2+1+1 ~ 6
E001 Analiza poslovanja poduzeća 2+1+1 ~ 4
E004 Financijska tržišta 2+0+1 ~ 3

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u kolegiju Diplomski seminar.