Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Početna stranica Početna stranica
 

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Akademski stručni naziv: magistar/magistra edukacije matematike i informatike

I. godina

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M004 Diferencijalni račun 3+3+0 ~ 7  
M012 Integralni račun   2+3+0 ~ 7
M010 Geometrija ravnine i prostora 2+3+0 ~ 7  
M018 Linearna algebra I   2+3+0 ~ 7
M006 Elementarna matematika I 2+2+0 ~ 6  
M007 Elementarna matematika II   2+2+0 ~ 6
I021 Uvod u računarstvo 2+2+0 ~ 6  
I010 Uvod u programiranje   2+2+0 ~ 6
Z002 Strani jezik u struci I (engl/njem) 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Z006 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2+0 ~ 1 0+2+0 ~ 1
Ukupno   23 ~ 30 22 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.

II. godina

Šifra Predmet

P+V+S ~ ECTS

    Zima Ljeto
M009 Funkcije više varijabli 3+2+0 ~ 7  
M015 Kompleksna analiza   2+2+0 ~ 6
M019 Linearna algebra II 2+2+0 ~ 6  
M049 Uvod u teoriju brojeva   2+2+0 ~ 6
M005 Elementarna geometrija 2+2+0 ~ 5  
M062 Primjene diferencijalnog i integralnog računa I   1+2+0 ~ 4
I027 Matematički alati   1+2+0 ~ 4
I011 Uvod u strukture podataka i algoritme 2+2+0 ~ 5  
M014 Kombinatorika i diskretna matematika 2+2+0 ~ 5  
F001 Elementarna fizika I   2+2+0 ~ 4
Z003 Strani jezik u struci II (engl/njem) 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Z006 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2+0 ~ 1 0+2+0 ~ 1
Ukupno   25 ~ 32 22 ~ 28

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli, Linearna algebra II, Elementarna geometrija.

III. godina

Obavezni predmeti:

Šifra
Predmet

P+V+S ~ ECTS

 
Zima
Ljeto
M043
Realna analiza   4+2+0 ~ 7
M001
Algebra  
2+2+0 ~ 6
M066
Vektorski prostori
2+2+0 ~ 5
 
M050
Uvod u vjerojatnost i statistiku
2+2+0 ~ 5
 
F002 Elementarna fizika II 2+2+0 ~ 4  
M067
Numerička matematika  
2+2+0 ~ 5
M022
Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku  
2+2+0 ~ 5
I001 Osnove baza podataka 1+1+1 ~ 4  
I017 Uvod u računalne mreže i usluge 1+1+0 ~ 3  
M035 Obične diferencijalne jednadžbe
2+2+0 ~ 5
 
M063 Primjene diferencijalnog i integralnog računa II   1+2+0 ~ 4
M002 Analitička geometrija   2+1+0 ~ 4
Ukupno
 
21 ~ 26
24 ~ 31

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra
Predmet

P+V+S ~ ECTS

Z005 Utjecaj grada na regiju Slavonije i obrnuto 1+0+1 ~ 3
M065 Konveksni skupovi 1+0+1 ~ 3
M064 Nejednakosti 1+1+0 ~ 3
I020 Uredsko poslovanje 0+1+1 ~ 3
  Sveučilišni izborni  

Uvjeti za upis u IV. godinu: položeni svi ispiti s II. godine studija i barem 45 ECTS bodova s III. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Uvod u vjerojatnost i statistiku, Uvod u baze podataka.

IV. godina

Obavezni predmeti:

Šifra
Predmet

P+V+S ~ ECTS

 
Zima
Ljeto
M011
Grafovi
2+2+0 ~ 5
M068 Statistički praktikum 1+2+1 ~ 6
M031 Metrički prostori   2+2+0 ~ 6
M029
Metodika nastave matematike I
2+1+1 ~ 6
2+1+1 ~ 6
I026
Web programiranje i primjene  
1+2+0 ~ 4
P003
Psihologija odgoja i obrazovanja
2+0+1 ~ 4
2+0+1 ~ 4
P001
Didaktika
1+0+1 ~ 2
1+0+1 ~ 2
P002
Opća pedagogija
1+0+1 ~ 2
1+0+1 ~ 2
Ukupno
 
19 ~ 25
18 ~ 24

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra
Predmet

P+V+S ~ ECTS

M036 Uvod u teoriju mjere 2+2+0 ~ 5
M058 Uvod u teoriju integracije 2+2+0 ~ 5
M052 Vjerojatnost 2+2+0 ~ 6
M053 Konveksne funkcije 1+1+0 ~ 4
M020 Linearno programiranje 2+2+0 ~ 5
M059 Grupiranje podataka i primjene 2+1+1 ~ 5
M048 Teorija odlučivanja 1+0+1 ~ 4
M008 Financijska i aktuarska matematika 2+2+0 ~ 5
M069 Neeuklidska geometrija 2+1+0 ~ 4
I019 Složenost algoritama 2+2+0 ~ 5
I024 Znanstveno računalstvo 2+2+0 ~ 5
M016 Konkretna matematika 2+2+0 ~ 5

Uvjeti za upis u V. godinu: položeni svi ispiti s III. godine studija i barem 45 ECTS bodova s IV. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Metodika nastave matematike I, Statistički praktikum.

V. godina

Obavezni predmeti:

Šifra
Predmet

P+V+S ~ ECTS

 
Zima
Ljeto
M030
Metodika nastave matematike II
1+2+1 ~ 5
1+2+1 ~ 5
I005
Metodika nastave informatike
2+1+0 ~ 4
M027
Matematički praktikum
2+0+2 ~ 6
M017 Konstruktivna geometrija 2+1+0 ~ 4  
M040
Povijest matematike
2+0+0 ~ 3
2+0+0 ~ 3
I007
Osnove umjetne inteligencije
2+2+0 ~ 6
Z001
Diplomski seminar
0+0+2 ~ 3
0+0+2 ~ 3
Ukupno
 
18 ~ 25
12 ~ 17

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra
Predmet

P+V+S ~ ECTS

M025 Matematički modeli 1+0+1 ~ 3
M070 Uvod u algebarsku topologiju 2+0+2 ~ 6
M071 Projektivna geometrija 2+1+0 ~ 3
I004 Kriptografija i sigurnost sustava 2+2+0 ~ 6
M037 Operacijska istraživanja 1+0+1 ~ 3
M024 Matematički aspekti izbornih sustava 1+0+1 ~ 3
M056 Učenička matematička natjecanja 1+0+1 ~ 3
I018 Računarski praktikum 1+1+1 ~ 3
M028 Metode optimizacije 2+1+1 ~ 6
M057 Teorija pouzdanosti 2+1+1 ~ 6

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.