Fakultet primijenjene matematike i informatike

 AVM6236

Dana 25.09.2014. Suzana Miodragović je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Rotacija svojstvenog potprostora perturbiranih matričnih parova s definitnim spektrom" na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana je provedena pred povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Vjeran Hari,
Izv.prof. dr. sc. Saša Singer,
Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, (mentor)
Izv.prof. dr.sc. Luka Grubišić, (mentor)
Doc. dr.sc. Zoran Tomljanović.

Sažetak radnje.