Odjel za matematiku

DAADskolaRadionica u okviru DAAD projekta "Optimalno prigušenje titrajnih sistema" održat će se od 7. do 10. listopada 2014. godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjelu za matematiku.

Na radionici će izlagati 9 predavača, a sudjelovat će 17 sudionika.

Predavanja će se održavati u dvorani 23 (prizemlje).

Web stranica radionice