Odjel za matematiku

 

 

Integralni račun

M085 (2+3+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Integralni račun izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.  

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave
VODITELJ KOLEGIJA
izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava

 

 ASISTENT
 doc.dr.sc. Suzana Miodragović
 četvrtak u 14:00h
DEMONSTRATOR  Antonio Krizmanić  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. pdf

DODATNA LITERATURA

 1. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
 4. W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Gr aw-Hill, Book Company, 1964.
 5. B. Guljaš, Matematička analiza 1 i 2, PMF-MO, Zagreb. 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Integralni račun realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 10:00 Predavaonica 1
VJEŽBE - grupa A petkom od 09:00 do 12:00 Predavaonica 2
VJEŽBE - grupa B petkom od 12:00 do 15:00 Predavaonica 1
VJEŽBE - grupa C  četvrtkom od 8:00h do 11:00h P-60 (Odjel za fiziku)
DEMONSTRATURE

Svi studenti koji su upisali kolegij podijeljeni su u grupe na sljedeći način:

 • GRUPA A: PDS Matematika
 • GRUPA B: PDS Matematika i računarstvo
 • GRUPA C: Odjel za fiziku

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu pisati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI ZA BEZKONTAKTNU NASTAVU

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom izvanredne zdravstvene situacije nastavu iz Integralnog računa održavat ćemo ONLINE na sljedeći način:

PREDAVANJA:

Neposredno prije tjednih predavanja postavit ćemo pdf file gradiva koje je predloženo za pojedini tjedan nastave. Studenti bi trebali preuzeti odgovarajući file te sadržaj predavanja pažljivo prepisati u svoje bilježnice s nastave počevši od mjesta gdje smo završili s prethodnim predavanjem. Kad god nešto ne bude jasno, nastavnici pojedinog smjera stoje na raspolaganju i putem e-maila će vam odgovoriti na eventualne nejasnoće. Molimo vas da pitanja od interesa za čitavu grupu postavite koristeći formu na dnu ove stranice. Slijede predavanja po tjednima nastave: 

Predavanje 4, PD Matematika, 17.3.2020., PDF, VIDEO - do "Predavanje 5" na str. 25.

Predavanje 4, PD Matematika i računarstvo + studenti Odjela za fiziku, 17.3.2020., PDF, VIDEO - do "Predavanje 5" na str. 25.

Predavanje 5, svi smjerovi, 23.3.2020. PDF, VIDEO

Predavanje 6, svi smjerovi, 30.3.2020. PDF, VIDEO

Predavanje 7, svi smjerovi, 7.4.2020. PDF, VIDEO

Predavanje 8, svi smjerovi, 14.4.2020. PDF, VIDEO

Predavanje 9, svi smjerovi, 20.4.2020. PDF, VIDEO

Predavanje 10, svi smjerovi, 27.4.2020. PDFVIDEO

Predavanje 11, svi smjerovi, 4.5.2020. PDFVIDEO

Predavanje 12, svi smjerovi, 11.5.2020. PDFVIDEO

Predavanje 13, svi smjerovi, 18.5.2020. PDFVIDEO

Predavanje 14, svi smjerovi, 25.5.2020. PDFVIDEO

 VJEŽBE:

Uz fileove koji sadrže dio teorije i zadatke za vježbe neposredno prije dana po rasporedu predviđenih vježbi bit će objavljen pdf file riješenih zadataka. Analogno predavanjima, studente upućujemo na pažljivo analiziranje i pisanje rješenja zadataka u svoje bilježnice. Za sve eventualne nejasnoće potrebno je obratiti se asistentici putem maila i ona će odgovoriti na najprikladniji način. Molimo vas da pitanja od interesa za čitavu grupu postavite koristeći formu na dnu ove stranice.

Prijašnje vježbe:

DEMONSTRATURE:

Demonstrature će se održavati u istom terminu kao u rasporedu, samo u ovoj situaciji ONLINE. Od 12:00 do 13:00 sati studenti trebaju poslati demonstratoru eventualna pitanja i nejasnoće na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  Zatim će demonstrator odgovarati na redom postavljena pitanja u terminu od 13:00 do 14:00 sati.

 

KOLOKVIJI I PISMENI ISPITI

TERMINI KOLOKVIJA U  AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

 • Online kolokvij 1: 24. travnja 2020., 9:00-11:30. Kolokvij će obuhvatiti gradivo do nepravih integrala (bez njih)
 • Online kolokvij 2: 5. lipnja 2020., 9:00-11:30.
 • Popravni kolokvij: 16. lipnja 2020., 9:00-11:30.
 • Pismeni ispit će se održati 24.6. u 9:00h u P-2.

Obzirom na održavanje nastave na daljinu, za sada planiramo kako će se kolokvij pisati ONLINE prema sljedećim uputama:

U 8:55 na donja mjesta postavit ce se PDF fileovi kolokvija:

Popravak 1. kolokvija:  PDF (svi smjerovi)

Poptavak 2. kolovija:   PDF (svi smjerovi)


3) Na prazne papire napišite Ime, prezime i smjer. Rješenja zadataka i postupak  rješavanja treba uredno napisati na papire. Po završetku kolokvija na proizvoljan način treba napraviti PDF file vaših rješenja i poslati ga na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Predlažemo neke metode za stvaranje konačnog PDF filea:

a) Vlastiti skener
Konačan PDF file nazvati s Ime_Prezime_Kolokvij1.   

b) Aplikacija Office Lens

i) Na vaše pametne telefone instalirajte s Google Play-a besplatnu aplikaciju Office Lens (džepni skener).
ii) Pokrenite aplikaciju i neka bude uključena opcija slikanja "DOKUMENT".
iii) Pažljivo naciljajte pojedini list tako da treptavi pravokutnik obuhvati kompletan sadržaj lista i uslikajte ga.
iv) Kliknite na "Gotovo".
v) Spremite slike u "Galerija". Dakle, čekirajte "Galerija", a ostale datoteke odčekirajte.
vi) Idite u vašu galeriju, označite sve slike sa zadacima i otvorite ih s ovom aplikacijom. Dakle, idite jednostavno na "Dijeli" i odaberite "Office Lens". Nakon toga opet kliknite na "Gotovo" i čekirajte "PDF", a ostalo odčekirajte i napišite naslov Ime_Prezime_Kolokvij1.
vii) Dobiveni PDF file nalazi se u aplikaciji i vidite ga odmah. U slučaju da ste izišli iz aplikacije, ponovno ju pokrenete i kliknete na tri tockice koje se nalaze desno na vrhu i odaberete "Moje datoteke". Tu je dobiveni PDF file.

c) Uslikati rješenja, povezati ih u jedan PDF, umanjiti PDF ako je veći od 5MB i poslati ga na navedenu adresu. Možete postupiti na sljedeći način:

i) Otvorite web stranicu https://jpg2pdf.com/
ii) Kliknite na "UPLOAD FILES" i uploadajte sve vaše slike. Vidjet ćete kako program od dobivenih JPG-ova pravi PDF-ove.
iii) Kad PDF-ovi budu spremni, ispod kliknite na "COMBINED". Tada će vaši PDF-ovi slika biti povezani u jedan PDF file.  
iv) Spremite na svoje računalo dobiveni PDF file.
v) Ako je PDF file velik barem 5MB, na istoj stranici kliknite na "PDF Compressor", uploadajte taj veliki PDF. Program će ga
umanjiti. Spremite taj novodobiveni umanjeni PDF i nazovite ga s Ime_Prezime_Kolokvij1.     

4) Dobiveni PDF file s rješenjima zadataka potrebno je poslati na navedenu adresu do 11:30.

5) Nastavnik doc.dr.sc. S. Miodragović će ispraviti kolokvije. Komentare na rješenja pisat će u primljenom PDF-u.

6) Po objavi rezultata kolokvija bit će naveden termin kada ćete se moći e-mailom javiti nastavniku na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako biste pogledali vaše kolokvije.

7) U tom terminu nastavnik će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog kolokvija s kometarima na njihovu e-mail adresu.

MOLIMO VAS, NEKOLIKO DANA PRIJE SAMOGA KOLOKVIJA POKUŠAJTE PROVESTI NEKI OD POSTUPAKA IZ (3) ZA DOBIVANJE KONAČNOG PDF-A NA PROIZVOLJNIM MATERIJALIMA KAKO BISTE SVE IMALI UVJEŽBANO I NEBISTE IMALI TEHNIČKIH PROBLEMA NA SAMOM KOLOKVIJU.

 

REZULTATI KOLOKVIJA i PISMENIH ISPITA (2019./2020.)

 

Rezultati 1. ONLINE kolokvija

Rezultati 2. ONLINE kolokvija i važne obavijesti

Rezultati popravnog kolokvija

 

 

 

PRIMJERI KOLOKVIJA 

ONLINE 2. KOLOKVIJ 2019./2020.

 

PDS Matematika:
KOLOKVIJ 2 A-K,  PDF_GrupaA
KOLOKVIJ 2 L-Ž,  PDF_GrupaB

PDS Matematika i računarstvo:
KOLOKVIJ 2 A-K,  PDF_GrupaC
KOLOKVIJ 2 L-Ž, PDF_GrupaD

Studenti odjela za fiziku:
KOLOKVIJ 2 PDF-GrupaE

 

ONLINE 1. KOLOKVIJ 2019./2020.

PDS Matematika:
KOLOKVIJ 1 A-K,  PDF_GrupaA
KOLOKVIJ 1 L-Ž,   PDF_GrupaB

PDS Matematika i računarstvo:
KOLOKVIJ 1 A-K,  PDF_GrupaC
KOLOKVIJ 1 L-Ž,  PDF_GrupaD

Studenti odjela za fiziku:
KOLOKVIJ 1.  PDF

Kolokviji iz akademske 2018./2019. godine:

 

Kolokviji iz akademske 2017./2018. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

 • [22.9.2020.] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvid će se održati u petak, 25.9. u 10:00h.
 • [15.9.2020.] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvid će se održati u ponedjeljak, 21.9. u 9:30h.
 • [31.8.2020.] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvid će se održati u petak 4.9. u 11:00h ili se javite e-malom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za uvid.
 • [24.8.2020.] Termini pismenih u jesenjskom roku za sve studente: 31.8. i 14.9. u 9:00h u P-1.
 • [8.7.2020.] Pismeni ispit nitko nije položio. Za uvide se možete javiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi dogovorili termin uvida.
 • [23.6.2020.] Pismeni ispit će se održati 24.6. u 9:00h u P-2.
 • [4.3.2020.] VAŽNO! Vježbe iz Integralnog računa će se od 5.3. održavati četvrtkom s početkom u 8:00h u P-60 na Odjelu za fiziku.

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment