Elementarna matematika I

M006 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Elementarna matematika I  izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je obnoviti i proširiti znanja studenata iz elementarne matematike, čime se kod studenata stvara čvrsta osnova fundamentalnih matematičkih znanja nužno potrebnih u daljnjem tijeku studija.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava Četvrtkom u 12h
ASISTENT Katarina Vincetić Nakon vježbi ili po dogovoru putem maila

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.
 2. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. B. Pavković, B. Dakić, Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 2. S. Kurepa, Uvod u matematiku, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
 3. S. Lipschutz, Schaum's Outline of Set Theory and Related Topics, McGraw-Hill, New York, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna matematika I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 8-10h D-1
VJEŽBE - grupa A (studenti čija prezimena počinju slovom A do slova G) Četvrtak, 10-12h D-24
VJEŽBE - grupa B (studenti čija prezimena počinju slovom H do slova N) Četvrtak, 10-12h D-22
VJEŽBE - grupa C (studenti čija prezimena počinju slovom P do slova Ž) Četvrtak, 12-14h D-22
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 40 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova, pri čemu je nužno da najmanje dva zadatka budu riješena u cijelosti.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 • Matematička logika (pdf)
 • Skupovi (pdf)
 • Skupovi brojeva (pdf)
 • Funkcije (pdf)
 • Elementarne funkcije (pdf)
 • Relacije (pdf)
 • Polinomi (pdf)

 

 PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit. 

 

OBAVIJESTI

 

[22.09.2017.] Usmeni ispit održat će se 26. rujna u 09:00h u predavaonici 11.

[21.09.2017.] Pismeni ispit održan 20. rujna položili su: Babok Ema (dovoljan 2), Majdenić Duna (dovoljan 2), Martić Kristina (vrlo dobar 4), Stojaković Diana (dovoljan 2), Vincetić Katarina (dovoljan 2). Uvid u pismene ispite bit će u petak 22. rujna, u kabinetu 19 (prizemlje) u 11:00h. Usmeni ispit održat će se 26. rujna. Vrijeme i predavaonica bit će naknadno objavljeni.

[08.09.2017.] Pismeni ispit održan 07. rujna položile su studentice: Karla Balog (dobar 3), Crnobrnja Tea (dovoljan 2) i Erika Erceg (dobar 3). Uvid u pismene ispite bit će u ponedjeljak, 11. rujna, u kabinetu broj 19 (prizemlje) u 08:00h. Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 11. rujna, s početkom u 11:00h u predavaonici 23.

[04.09.2017.] Studenti koji polože pismeni dio ispita imaju pravo dva puta izaći na usmeni dio ispita. Obavijest se odnosi i na studente koji su pismeni položili u ljetnom ispitnom roku.

[28.08.2017.] Usmeni ispiti u jesenskom roku održat će se 11. i 26. rujna.

[09.07.2017.] Pismeni ispit održan 07.srpnja položili su studenti: Mateja Ćosić (dovoljan 2), Marta Pejaković (dovoljan 2) i Dino Šarlija (dovoljan 2). Uvid u pismene ispite bit će u ponedjeljak, 10.srpnja, u kabinetu broj 19 (prizemlje) u 11:00h. Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 17.srpnja, s početkom u 09:00h.

[24.06.2017.] Pismeni ispit održan 23.lipnja nitko nije položio. Uvid u pismene ispite bit će u ponedjeljak, 26.lipnja, u kabinetu broj 19 (prizemlje) u 10:30h. Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali održat će se u utorak, 27.lipnja, s početkom u 11:00h.

[22.02.2017.] Raspored za usmeni ispit 23. veljače 2017. (xlsx)

[20.02.2017.] Pismeni ispit održan 20. veljače 2017. položili su studenti Tutavac Marko (dovoljan (2)) i Žulj Valentin (dovoljan (2)). Uvid u ispite održat će se u utorak 21. veljače 2017. u 08:30 sati u uredu broj 19 u prizemlju.

[15.02.2017.] Usmeni ispit održat će se 23. veljače 2017. u 08:00 sati. Mole se svi studenti koji žele izaći na usmeni ispit isti prijave za rok 20. veljače.

[06.02.2017.] Pismeni ispit održan 06. veljače 2017. nitko nije položio. Uvid u ispite održat će se u utorak 07. veljače 2017. u 08:00 sati u uredu broj 19 u prizemlju.

[03.02.2017.] KONAČNI REZULTATI S OCJENAMA I TERMINIMA USMENIH ISPITA (xlsx).

[30.01.2017.] REZULTATI 2. KOLOKVIJA (pdf) s dodatnim uputama.

[25.01.2017.] Raspored studenata po predavaonicama za drugi kolokvij (pdf)

[02.01.2017.] Drugi kolokvij održat će se u četvrtak 26.01.2017., u 08:00 sati u predavaonicama 1, 9 i 24. Raspored po predavaonicama bit će naknadno objavljen. Popravni kolokvij održat će se u četvrtak, 02.02.2017, u 13:00 sati u predavaonici 1.

[28.11.2016.] REZULTATI 1. KOLOKVIJA (pdf). Uvid u kolokvije održat će se sutra, 29. studenog 2016. u 18:15 (nakon kolokvija iz GRP) u uredu broj 19 u prizemlju.

[21.11.2016.] Raspored studenata po predavaonicama za prvi kolokvij (pdf).

[8.11.2016.] PRVI KOLOKVIJ održat će se u utorak, 22. studenog 2016. u 16:00, u predavaonicama D1 i D2. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.

[3.10.2016.] Studenti ponavljači koji nisu položili Elementarnu matematiku I trebaju pristupiti Kontrolnom testu koji će se održati u ponedjeljak, 10. listopada 2016. u 8:00, u predavaonici D2.

[22.9.2016.] Usmeni ispit održat će se u srijedu 28.9.2016. u 8:00 u predavaonici 11.

[22.9.2016.] Pismeni ispit održan 22.9.2016. položili su Lukša (dovoljan(2)), Ivančičević (dobar (3)), Vuletić (dobar(3)). Uvid u ispite održat će se 23.9. u 11:15.

[9.9.2016] Usmeni ispit održat će se u utorak 13. rujna u 8h.

[8.9.2016.]Pismeni ispit održan 8.9.2016. položili su Franc (dobar(3)) i Ivančičević (dovoljan(2)).  Uvid u ispite održat će se 9.9. u 11:00.

[2.9.2016.] Usmeni ispit održat će se u utorak 13. rujna 2016. Mole se studenti koji planiraju izaći na ovaj usmeni rok da prijave pismeni ispit za 8. rujna 2016.

[7.7.2016.]Pismeni ispit održan 7.7.2016. položile su kolegice Šuker (dobar(3)) i Komljenović (dovoljan(2)).  Uvid u ispite održat će se 8.7. u 13:00. Usmeni ispit održat će se 14.7.2016. U 12:00.

[24.6.2016.] Za studente koji su kolokvirali EM1, usmeni će se održati 29.6.2016. u 10:30. Mole se studenti koji planiraju izaći na usmeni da se jave predmetnom asistentu.

[23.6.2016.] Pismeni ispit položile su studentice: Valentina Kaselj (dobar (3)) i Maja Petković (dobar (3)). Ispite možete pogledati 24.6.2016. u 12h. Usmeni će se održati 29.6.2016. u 12h.

[19.2.2016.] Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali s ocjenom vrlo dobar održat će se u petak 26.2.2016. u 8 sati u predavaonici P2, a za studente koji su kolokvirali s dobar i dovoljan održat će se u petak 26.2.2016. u 9 sati u predavaonici P2.

[18.2.2016.] Rezultate pismenog ispita možete vidjeti ovdje.

[4.2.2016.] Rezultate pismenog ispita možete vidjeti ovdje.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment