Uvod u računalnu znanost

I056 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cUvod u računalnu znanost izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je na početnoj razini upoznati studente s osnovnim idejama i metodama računarstva koji su osnova za druge računalne kolegije.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

ASISTENTEna Pribisalić <td
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević  
ASISTENT Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
ASISTENT Danijela Jaganjac
ASISTENT Ena Pribisalić  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Materijali s predavanja i vježbi na sustavu Merlin
 2. D. Matijević, N. Truhar, Uvod u računarstvo (pdf)

DOPUNSKA LITERATURA

 1. M. L. Hetland, Beginning Python: From Novice to Professional, Apress, 2008.
 2. J. G. Brookshear, D. Brylow: Computer Science – An Overview (12 ed), Pearson Education, 2015.
 3. J. Šribar, B. Motik: Demistificirani C++, Element, 2010. (3. prošireno izdanje).
 4. Malan, D.J., Introduction to Computer Science, Harvard online course

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u računalnu znanost realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak, 12:00-14:00 D - 1
VJEŽBE - preddiplomski Matematika i računarstvo srijeda, 8:00-9:30 RP - 2
VJEŽBE - preddiplomski matematike - grupa A srijeda, 8:00-9:30 RP - 1
VJEŽBE - preddiplomski matematike - grupa B srijeda, 9:30-11:00 RP - 2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Tijekom semestra studenti će imati domaće zadaće na kojima mogu ostvariti određeni broj bodova i utjecati na konačnu ocjenu. Za prolaz je potrebno skupiti najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

PISMENI ISPIT

Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom ispitu.

USMENI ISPIT

Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, odnosno pismenog ispita i zadaća formira konačna ocjena.

Detaljnije o načinu ocjenjivanja moguće je pronaći na prezentaciji s prvog predavanja.

NASTAVNI MATERIJALI

Svi nastavni materijali će biti dostupni na sustavu Merlin (logirate se sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom).

 

OBAVIJESTI

 • [7.10.2019.] U srijedu, 9. listopada u 8 sati u dvorani d2 održat će se predavanje za oba smjera iako trenutno u rasporedu za smjer Matematika i računarstvo ono nije vidljivo.
 • [3.10.2019.] Prva zadaća stavljena je na sustav Merlin. Ukoliko se netko ne može prijaviti treba se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • [2.10.2019.] Idući tjedan predavanja će se održati u srijedu 9. listopada u 8 sati u dvorani 2, a do dolaska novih računala vježbe će se održavati u 4 grupe. Raspored po grupama možete pronaći ovdje. Vježbe 9. listopada će za grupe A  i B započeti u 9 i 30, a za grupe C i D u 15:30, a od 16. listopada za grupa A i C vježbe su u 8 sati, a za grupe B i D u 9:30. Sve promjene su vidljive u rasporedu.
 • [24.09.2019.] Nastava iz kolegija započinje predavanjem 1. listopada kako je predviđeno rasporedom. Na vježbe je potrebno ponijeti (ili znati) AAI@EduHr korisničke podatke. Raspodjela u grupe za preddiplomski studij matematike: grupa A - Babić - Marjanović, grupa B - Maršić - Vuković.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment