Odjel za matematiku

Teorija brojeva

M108 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Teorija brojeva izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj ovog predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima, idejama i metodama elementarne teorije brojeva.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun 

Po dogovoru
ASISTENT

doc.dr.sc. Ivan Soldo

Po dogovoru
DEMONSTRATOR Paula Džigumović Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. I. Matić, Uvod u teroju brojeva, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2013, skripta.
 2. A. Dujella, Uvod u teoriju brojeva, Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2002, skripta.
 3. J. Stilwell, Elements of number theory, Springer, 2003.

DODATNA LITERATURA

 1. T. Andreescu, D. Andrica, An Introduction to Diophantine Equations, GIL Publishing House, 2002.
 2. A. Dujella, Diofantske jednadžbe, Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 3. K. H. Rosen, Elementary Number Theory and Its Applications, Addison-Wesley, Reading, 1993.
 4. N. Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, Springer Verlag, 1994.
 5. A. Dujella, M. Maretić, Kriptografija, Element, 2007.
 6. B. Ibrahimpašić, Uvod u teoriju brojeva, Pedagoški fakultet Bihać, Bihać, 2014.
 7. G. A. Jones, J. M. Jones, Elementary Number Theory, Springer, 2003.
 8. L. N. Childs, A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer Verlag, 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Petak, 9:00-11:00  D8
VJEŽBE  Četvrtak, 8:00-10:00  D8
DEMONSTRATURE  Ponedjeljak, 16:00-18:00  D3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra putem kolokvija se provjerava znanje studenata. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.   

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente.

 

Obavijest o kriterijima vrednovanja vezanim uz online izvođenje kolegija: 

Kolegij će se polagati preko 2 kolokvija i usmenog ispita, kako je i bilo dogovoreno. Dok god traje izvanredna zdravstvena situacija aktivnosti će se izvoditi online.  Online usmeni ispit planiran je preko video poziva. Na usmenom ispitu će se, osim provjere poznavanja teorijskih sadržaja, na konkretnim zadacima provjeravati i usvojenost osnovnih vještina s vježbi.

 

NASTAVNI MATERIJALI ZA BEZKONTAKTNU NASTAVU - Materijali su od 6. travnja dostupni isključivo na sustavu Merlin (pogledajte obavijesti)

 

 

UDŽBENICI

 • I. Matić, Uvod u teoriju brojeva, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, skripta. (pdf)
 • M. Jukić Bokun, Pellove jednadžbe. (pdf)
 • A. Dujella, Uvod u teoriju brojeva, PMF-Matematički odjel, skripta. (pdf)

 Formule dozvoljene na kolokvijima i pismenim ispitima. (pdf)

ZADACI ZA VJEŽBU

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

RASPORED KOLOKVIJA:

 • Kolokvij 1:  30.4.2020.
 • Kolokvij 2: 

Raspored studenata po dvoranama za pisanje drugog kolokvija:

...

Raspored studenata po dvoranama za pisanje prvog kolokvija:

...

 

OBAVIJESTI

 • [7.4.2020.] Svi studenti koji planiraju izaći na kolokvij trebaju riješiti zadaću koja će 9.4.2020. biti zadana u sustavu Merlin. Još jednom napominjemo da će se kolegij ubuduće voditi isključivo kroz sustav Merlin.
 • [31.3.2020.] Kolegij će se ubuduće voditi kroz sustav Merlin. Kolegiju možete pristupiti preko sljedećeg linka (potrebno je napraviti prijavu sa svojim Edu identitetom): https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/view.php?id=65510. Svi studenti koji trebaju polagati kolegij „Teorija brojeva“ povučeni su iz ISVU sustava te su automatski upisani na kolegij. Ukoliko netko od studenata nije upisan na kolegij, a ima ga pravo polagati treba na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. prijaviti svoj Edu identitet te će naknadno biti upisan na kolegij. Nastavni materijali za ovaj tjedan će još biti postavljeni i na web stranicu i na sustav Merlin, a od 6.4.2020. će se postavljati samo na sustav Merlin.
 • [25.3.2020.] Termin prvog kolokvija je 30.4.2020. Ukoliko u to vrijeme budemo još uvijek održavali nastavu na daljinu, kolokvij će se pisati online. Detalji o načinu provedbe kolokvija bit će objavljeni naknadno.
 • [17.3.2020.]  

  Poštovane kolegice i kolege,

  tijekom izvanredne zdravstvene situacije nastavu iz Teorije brojeva, održavat ćemo ONLINE na način opisan u poglavlju "NASTAVNI MATERIJALI ZA BEZKONTAKTNU NASTAVU" na ovoj web stranici. Molimo vas da se pridržavate navedenih uputa i da se u vezi bilo kakvih nejasnoća obratite predmetnim nastavnicima i demonstratoru.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment