Odjel za matematiku

Nastavnici Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

 _AVM6252.jpg

prof. dr. sc. Mirta Benšić

Katedra za vjerojatnost i matematičku statistiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 24 (prvi kat)
tel: +385-31-224-890
predsjednica katedre za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
 _AVM8764.jpg

dr. sc. Darija Brajković Zorić

poslijedoktorand
Katedra za algebru i matematičku analizu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 10 (prizemlje)
tel: +385-31-224-812
 _AVM6171.jpg

prof. dr. sc. Krešimir Burazin

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 19 (prvi kat)
tel: +385-31-224-822
predsjednik katedre za primijenjenu matematiku
 _AVM6186.jpg

dr. sc. Rebeka Čorić

poslijedoktorand
Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 7 (prizemlje)
tel: +385-31-224-805
 _AVM6234.jpg

dr. sc. Ivana Crnjac

poslijedoktorand
Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 19 (prvi kat)
tel: +385-31-224-822
 _AVM6182.jpg

dr. sc. Mateja Đumić

poslijedoktorand
Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 7 (prizemlje)
tel: +385-31-224-805
 _AVM6205.jpg

doc. dr. sc. Danijel Grahovac

Katedra za vjerojatnost i matematičku statistiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 18 (prvi kat)
tel: +385-31-224-821
 _AVM3236.jpg

dr. sc. Jelena Jankov

poslijedoktorand
Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 19 (prvi kat)
tel: +385-31-224-812
 _AVM6126.jpg

izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević

Katedra za vjerojatnost i matematičku statistiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 30 (prizemlje)
tel: +385-31-224-824
 _AVM3242.jpg

doc. dr. sc. Slobodan Jelić

Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 8 (prizemlje)
tel: +385-31-224-858
 _AVM6112.jpg

prof. dr. sc. Dragan Jukić

Katedra za algebru i matematičku analizu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 35 (prvi kat)
tel: +385-31-224-800
predstojnik zavoda za teorijsku matematiku
 _AVM6242.jpg

doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun

Katedra za algebru i matematičku analizu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 15 (prizemlje)
tel: +385-31-224-842
 _AVM6207.jpg

doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 2 (prizemlje)
tel: +385-31-224-803
 _AVM6139.jpg

prof. dr. sc. Zdenka Kolar - Begović

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 1 (prizemlje)
tel: +385-31-224-811
 _AVM6120.jpg

doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić

Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 3 (prvi kat)
tel: +385-31-224-816
 _AVM6218.jpg

izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović

Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 19 (prizemlje)
tel: +385-31-224-843
 _AVM6190.jpg

izv. prof. dr. sc. Darija Marković

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 20 (prvi kat)
tel: +385-31-224-823
 _AVM6226.jpg

izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 25 (prvi kat)
tel: +385-31-224-807
 _AVM8746.jpg

prof. dr. sc. Ivan Matić

Katedra za algebru i matematičku analizu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 12 (prizemlje)
tel: +385-31-224-826
predsjednik katedre za algebru i matematičku analizu
 __AVM6287.jpg

izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 9 (prizemlje)
tel: +385-31-224-825
zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost; predsjednik katedre za računarstvo
 _AVM6271.jpg

doc. dr. sc. Marija Miloloža Pandur

Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 14 (prvi kat)
tel: +385-31-224-819
 _AVM6236.jpg

doc. dr. sc. Suzana Miodragović

Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 14 (prvi kat)
tel: +385-31-224-812
 _AVM6240.jpg

doc. dr. sc. Ivan Papić

Katedra za vjerojatnost i matematičku statistiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 14 (prvi kat)
tel: +385-31-224-812
 _AVM6131.jpg

doc. dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 15 (prvi kat)
tel: +385-31-224-819
 _AVM6283.jpg

izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava

Katedra za algebru i matematičku analizu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 20 (prvi kat)
tel: +385-31-224-823
 _AVM6107.jpg

prof. dr. sc. Kristian Sabo

Katedra za primijenjenu matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 18 (prizemlje)
tel: +385-31-224-827
pročelnik Odjela
 _AVM6229.jpg

prof. dr. sc. Rudolf Scitovski

Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 23 (prvi kat)
tel: +385-31-224-800
predsjednik katedre za numeričku matematiku
 _AVM6266.jpg

doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija

Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 8 (prizemlje)
tel: +385-31-224-835
 _AVM6209.jpg

izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo

Katedra za algebru i matematičku analizu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 14 (prizemlje)
tel: +385-31-224-841
 _AVM6199.jpg

izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Katedra za vjerojatnost i matematičku statistiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 18 (prvi kat)
tel: +385-31-224-821
 _AVM6097.jpg

izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović

Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 3 (prvi kat)
tel: +385-31-224-817
zamjenik pročelnika za nastavu i studente
 _AVM6153.jpg

prof. dr. sc. Ninoslav Truhar

Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 4 (prvi kat)
tel: +385-31-224-817
predstojnik zavoda za primijenjenu matematiku
 _ART7731.jpg

dr. sc. Matea Ugrica

poslijedoktorand
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 3 (prvi kat)
tel: +385-31-224-816

Suradnici Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

 _ART7725.jpg

dr. sc. Luka Borozan

asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 8 (prizemlje)
tel: +385-31-224-858
 DSC_0363.jpg

Danijela Jaganjac Babić

asistent
Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 5 (prizemlje)
tel:
 _DSC9756.jpg

Jurica Maltar

asistent
Katedra za računarstvo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 6 (prizemlje)
 DSC_0009.jpg

Marinela Pilj Vidaković

asistent
Katedra za numeričku matematiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
soba: 5 (prizemlje)