Alumni članovi

Prezime:

Ime:

Prezime na diplomi:

Akademski naziv/zvanje:

Studijski program:

Godina diplomiranja(od - do):

-

Pronađeno ukupno 870 rezultata.
Stranica 1 od 87

Diplome:
Datum: 18.01.2019.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra matematike
Završeni studijski program:
Sveučilišni diplomski studij matematike; smjer: financijska matematika i statistika

Datum: 23.09.2016.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
sveučilišna prvostupnica matematike
Završeni studijski program:
Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Zaposlenja:
Adacta d.o.o., Osijek, konzultantica u poslovnoj inteligenciji
Diplome:
Datum: 21.12.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ Braće Radića, Domaljevac, učiteljica matematike
Diplome:
Datum: 07.12.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike


Stipendije i nagrade:
Magistra edukacije matematika i informatike s velikom pohvalom - MAGNA CUM LAUDE (pohvala )
Diplome:
Datum: 23.11.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica, učiteljica matematike
Diplome:
Datum: 19.10.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ Nikole Tesle, Mirkovci, učiteljica matematike
Diplome:
Datum: 19.10.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ "Bogoslav Šulek", Slavonski Brod, učiteljica informatike
Diplome:
Datum: 05.10.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistar edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, učitelj matematike
Diplome:
Datum: 05.10.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistar edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, asistent
Diplome:
Datum: 02.10.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
magistra edukacije matematike i informatike
Završeni studijski program:
Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Zaposlenja:
Srednja škola "Stjepan Ivšić", Orahovica, nastavnica informatike
Diplome:
Datum: 29.09.2018.
Stečeni akademski naziv/zvanje:
sveučilišni prvostupnik matematike
Završeni studijski program:
Sveučilišni preddiplomski studij matematike