Odjel za matematiku

Promocije studenata Odjela za matematiku

 

U petak 14. veljače 2020. u 16 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, u predavaonici broj 1, održana je svečana promocija diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru koje su promovirani sveučilišni prvostupnici matematike: Dolores Begović, Vesna Biuk, Maja Bosanac, Ivana Bubalo, Tea Crnobrnja, Katarina Devčić, Adriana Dragić, Maja Fišer, Ivona Guskić, Marina Hegol, Ivan Hrenek, Antonio Jovanović, Ivana Jozinović, Lara Juzbašić, Domagoj Kalkan, Kristijan Kalmar, Dunja Katić, Darija Kolembus, Antonio Krizmanić, Silvana Marmeggi, Laura Marušić, Ana Mrkojević, Mario Nuić, Petra Penava, Ivana Petrović, Josip Petrović, Tea Pravdić, Magdalena Prgić, Iva Pribisalić, Nikola Prološčić, Vjekoslav Radan, Monika Rajkovača, Mirna Repić, Tina Rimac, Antonija Sedlar, Ines Siladić, Duje Slavić, Ivana Sokić, Ira Štivić, Tomislav Tobijas, Vedrana Tokić, Marija Tušek, Valentina Veseličić, Ivana Vuletić, Ivana Žagar, Valentina Ždralović i Antonio Živković.

U okviru prigodnog glazbenog programa nastupili su Marin Bulić uz klavirsku pratnju mr. sc. Ivančice Hinek.

Slike s promocije možete preuzeti ovdje.

Cijeli video zapis s promocije:

U petak 1. ožujka 2019. u 16 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, u predavaonici broj 1, održana je svečana promocija diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru koje su promovirani: Magistri matematike – smjer Financijska matematika i statistika (Ivana Brkić, Lucijana Grgić, Nera Keglević, Marinela Knežević, Ines Petrić, Sanja Rendulić, Nikolina Romić, Matea Spajić i Ana Tabak), Magistri matematike – smjer Matematika i računarstvo (Davor Kolarević, Eugen Markovinović, Dragana Ostopanj, Suzana Paripović, Želimir Piljić, Domagoj Suhić, Martina Šarić, Dino Turopoli i Slaven Viljevac), Magistri edukacije matematike i informatike (Mirta Alilović, Marinela Bockovac, Luka Bolješić, Maja Božić, Kristina Brkić, Valentina Kobašević, Marko Marinović, Jelena Matić, Iva Petovari, Kristina Rošić, Antonijo Sabljak, Tea Šafar, Katarina Valentić, Slađana Vidačić i Josipa Vuksanović).

Diplomante Odjela za matematiku promovirali su prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku i izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku.

Od ukupno 33 magistara matematike odnosno magistara edukacije matematike i informatike na dan promocije zaposleno njih 29, čime se još jednom snažno potvrđuje prepoznatljivost diplome Odjela za matematiku na tržištu rada. Rezultat je to sustavnog prilagođavanja studijskih programa Odjela za matematiku potrebama tržišta kao i jačanju svijesti poslodavaca o važnosti matematičkih kompetencija zaposlenika.

U okviru prigodnog glazbenog programa nastupio je vokalni ansambl Brevis pod dirigentskim vodstvom izv. prof. art. dr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković i uz klavirsku pratnju Davora Dedića.

Slike s promocije možete preuzeti ovdje.
Prezentaciju s promocije možete preuzeti ovdje

Spot s promocije:

Cijeli video zapis s promocije:

U petak 14. prosinca 2018. u 16 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, u predavaonici broj 1, održana je svečana promocija diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru koje su promovirani sveučilišni prvostupnici matematike: Doris Aleksov, Maja Antolović, Irena Barišić, Iva Barunčić, Tea Bastijan, Doris Bencetić, Aleksandra Bijelić, Lana Lucia Bilandžić, Andrijana Blažević, Bartol Borozan, Marija Kristina Bradvica, Iva Brkić, Mia Budetić, Ivana Bulajić, Josip Cembauer, Martina Crnobrnja, Mitar Cvjetković, Andrea Čavajda, Dunja Ćosić, Renato Dean, Martina Franjo, Nataša Galiot, Ana Glavačević, Ana Habijanić, Mihaela Hrnjkaš, Marija Magdalena Ivanković, Danijela Jaganjac, Iwan Josipović, Ivan Katić, Marija Katić, Anamarija Kokanović, Maja Krajnović, Matej Kroflin, Matej Maglić, Josipa Mandarić, Keti Martinić, Marija Mecanović, Karla Mercvajler, Glorija Mihalj, Tomislav Mijošević, Patrick Nikić, Karolina Novaković, Jasna Okopni, Ana Maria Pejić, Valentina Per, Sanja Pešorda, Matej Petrinović, Marinela Pilj, Ana Popović, Ana Preselj, Ena Pribisalić, Lucija Rupčić, Daria Solić, Petra Stehlik, Sanja Stjepanović, Josip Strmečki, Nikolina Stupjak, Andrea Šakić, Ana-Marija Šarengradac, Sara Špiranec, Jurica Šućur, Kristijan Šućur, Lucija Tatarević, Zlatko Trstenjak, Ana Vilić, Ivan Židov i Nikola Živković. Diplomante Odjela za matematiku promovirali su prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku i izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku. U okviru prigodnog glazbenog programa nastupio je vokalni sastav „Akvarel“.

Slike s promocije možete preuzeti ovdje.
Video s promocije možete vidjeti ovdje..
Prezentaciju s promocije možete preuzeti ovdje

U petak 16. veljače 2018. u 17 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, u predavaonici broj 1, održana je svečana promocija diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru koje su promovirani: Magistri matematike – smjer Financijska i poslovna matematika (Zana Andabaka, Mario Mijić, Marko Škrobo), Magistri matematike – smjer Financijska matematika i statistika (Lea Božić, Martina Dorić, Kristina Jelić, Tajana Novak, Filip Paradžik, Una Radojičić, Dajana Stanić, Filip Vašarević, Antonija Živković, Katarina Živković), Magistri matematike – smjer Matematika i računarstvo (Josip Kedveš, Ante Ljubić, Jurica Maltar, Nikolina Mihić, Josipa Nemčić, Lorena Škalac, Ivana Trošić, Bojan Ugrica) , Magistri edukacije matematike i informatike (Iva Babić, Anita Baran, Anja Corn, Tajana Čuljak, Ivona Ćosić, Miroslav Damjanović, Krešimir Fabijančić, Ana Hlatki, Anita Ivančičević, Marta Ivanišić, Kristina Katušić , David Komesarović, Ivana Lukanović, Marina Lukanović, Ivana Matišić, Marija Mecanović, Matej Nekić, Petar Nujić, Srđana Obradović, Marijana Pravdić, Svjetlana Prgomet, Ines Spaić, Sara Stanić, Marija Šarić, Ivan Širić, Josipa Tataj i Ivona Zirdum) .

Diplomante Odjela za matematiku promovirali su prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku i izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku.
Od ukupno 48 magistara matematike odnosno magistara edukacije matematike i informatike na dan promocije zaposleno njih 43, čime se još jednom snažno potvrđuje prepoznatljivost diplome Odjela za matematiku na tržištu rada. Rezultat je to sustavnog prilagođavanja studijskih programa Odjela za matematiku potrebama tržišta kao i jačanju svijesti poslodavaca o važnosti matematičkih kompetencija zaposlenika.
U okviru prigodnog glazbenog programa nastupio je solistica opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku Gordana Biondić Rusko u pratnji Damira Šenka, zamjenika ravnatelja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

Slike s promocije možete preuzeti ovdje.
Video s promocije možete vidjeti ovdje..
Prezentaciju s promocije možete preuzeti ovdje.