Primjene diferencijalnog i integralnog računa II

M063 (1+2+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Primjene diferencijalnog i integralnog računa II izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je upoznati studente sa primjenama osnovnih pojmova i tehnika koje su obrađene u okviru predmeta Funkcije više varijabli, Kompleksna analiza i Obične diferencijalne jednadžbe. Razmatrati će se problemi koji se odnose na primjene u različitim područjima kao što su fizika, biologija, kemija i ekonomija.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Snježana Majstorović po dogovoru
ASISTENT doc.dr.sc. Snježana Majstorović  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto,Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. A. Sveshnikov, A. Tikhonov, The theory of functions of a complex variable, Mir Publishers, Moscow, 1978.
 3. D. N. Burghes, M.S. Borrie, Modelling with differential equations, Ellis Horwood Ltd., 1981.

DOPUNSKA LITERATURA

1. Šime Ungar, Matematička analiza 3, Zagreb, 2002.

2. Šime Ungar, Matematička analiza 4, Zagreb.

3. Šime Ungar, Kompleksna analiza, Zagreb, 2009

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primjene diferencijalnog i integralnog računa II realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 
 PREDAVANJA:
 VJEŽBE: 
 
 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

PISMENI ISPIT

Polaganje pismenog ispita studenti mogu zamijeniti prihvatljivim rezultatima postignutim na kolokvijima koji se pišu tijekom semestra. Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

  

 PRIMJERI KOLOKVIJA:

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

  • [25.09.2020.] Pismeni ispit: pdf
  • [11.09.2020.] Rezultati ispita:  Arb (27) 1, Gr (40) 2, Spl (40) 2. Uvid i upis ocjene: 14.09.2020. 9h
  • [08.09.2020.] Pismeni ispit: pdf  Fotografije rješenja zadataka studenti trebaju predati najkasnije danas u 11h na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Studenti su obvezni slati rješenja zadataka redom kako su zadani u ispitu.  Upite o nejasnoćama studenti mogu slati na mail nastavnika u periodu: 8-9h.
  • [28.08.2020.] Pismeni ispit: pdf.   Fotografije rješenja zadataka studenti trebaju predati najkasnije danas u 11h na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Studenti su obvezni slati rješenja zadataka redom kako su zadani u ispitu.  Upite o nejasnoćama studenti mogu slati na mail nastavnika u periodu: 8-9h.
  • [25.08.2020.] Pismeni ispit održat će se 28.08.2020. ONLINE. Započet će u 9h. Studenti trebaju prijaviti naredni rok iz predmeta.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment