Odjel za matematiku

 

 

 

 

Primjene diferencijalnog i integralnog računa II

M063 (1+2+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Primjene diferencijalnog i integralnog računa II izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je upoznati studente sa primjenama osnovnih pojmova i tehnika koje su obrađene u okviru predmeta Funkcije više varijabli, Kompleksna analiza i Obične diferencijalne jednadžbe. Razmatrati će se problemi koji se odnose na primjene u različitim područjima kao što su fizika, biologija, kemija i ekonomija.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA Izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević

 četvrtkom:  11:45-12:30

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ASISTENT Izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević  četvrtkom:  11:45-12:30

    

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto,Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. A. Sveshnikov, A. Tikhonov, The theory of functions of a complex variable, Mir Publishers, Moscow, 1978.
 3. D. N. Burghes, M.S. Borrie, Modelling with differential equations, Ellis Horwood Ltd., 1981.

DOPUNSKA LITERATURA

1. Šime Ungar, Matematička analiza 3, Zagreb, 2002.

2. Šime Ungar, Matematička analiza 4, Zagreb.

3. Šime Ungar, Kompleksna analiza, Zagreb, 2009

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Nastava u zimskom semestru 2022./2023. se izvodi kontaktno uz korištenje platforme MS Teams.
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod  58593uo.
Izvedbeni program kolegija Primjene diferencijalnog i integralnog računa II realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 
 PREDAVANJA:
 VJEŽBE: 
 
 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

PISMENI ISPIT

Polaganje pismenog ispita studenti mogu zamijeniti prihvatljivim rezultatima postignutim na kolokvijima koji se pišu tijekom semestra. Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Da bi uspješno položio kolegij, student treba skupiti barem 40 bodova (%) (gledajući aritmetičku sredinu rezultata oba kolokvija), pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod). U skladu s tim određuju se sljedeće ocjene (gledajući aritmetičku sredinu rezultata oba kolokvija):

 • dovoljan (2): 40-54 bodova (%)
 • dobar (3): 55-69 bodova (%)
 • vrlo dobar (4): 70-84 bodova (%)
 • izvrstan (5): 85-100 bodova (%).

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

  

 PRIMJERI KOLOKVIJA:

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

 • [28.XI.2022.]  Kolokvij 1 održat će se u petak 2. prosinca 2022. Radi uvida u broj pristupnika, studenti koji kane izaći na kolokvij1 trebaju se prijaviti za kolokvij 1 na način da u programu Microsoft Teams  upišu svoje ime u datoteku Prijava_kolokvija_1_..., koja se nalazi u kanalu Predavanje pod karticom Datoteke, do uključujući srijede 30. studenog 2022.  
 • [30.06.2021]. pismeni ispit  uputama: pdf
 • [16.06.2021.] Pismeni ispit s uputama: pdf
 • [22.02.2021.] Upis ocjene: utorak, 23.02.2021. u 13h
 • [19.02.2021.] Pismeni ispit: pdf  Upute za rješavanje i slanje rješenja su unutar samog ispita. Molim studente da se obavezno drže uputa
 • [8.02.2021.] Rezultati  pismenog ispita održanog 05.02.2021. NM (40) 2, LT (43) 2, VI (63) , MZ (55) 3.  Upis ocjene: petak, 12.02.2021. u 9h.
 • [05.02.2021.] Pismeni ispit: pdf   Upute za rješavanje i slanje rješenja su unutar samog ispita. Molim studente da se obavezno drže uputa.
 • [21.01.2021.] 2. kolokvij: pdf Upute za rješavanje i slanje rješenja su unutar samog kolokvija. Molim studente da se obavezno drže uputa. 
 • [1.12.2020.] Kolokvij: pdf   Upute za rješavanje i slanje rješenja su unutar samog kolokvija. Molim studente da se obavezno drže uputa.  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment