Metodika nastave matematike 1

M029 (2+1+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima i konceptima metodike nastave matematike na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou te osposobiti studente za planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike kao i primjenu suvremenih i tradicionalnih didaktičkih strategija i metoda podučavanja pri izvođenju nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Kombinacijom predavanja, vježbi i samostalnih studentskih projekata proučavat će se mogućnosti primjene pojedinih strategija i metoda podučavanja u ovisnosti o matematičkim sadržajima koje je potrebno usvojiti, u ovisnosti o uzrastu i sposobnosti učenika, te u ovisnosti o ciljevima pojedinih srednjih škola. U kolegiju će biti  usustavljeni najvažniji oblici i metode matematičkog mišljenja i zaključivanja te obrađeni najvažniji oblici i metode nastave matematike, što je preduvjet za uspješnu organizaciju, realizaciju i analizu procesa učenja i poučavanja matematike.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA

doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić

 Po dogovoru
VJEŽBE doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru
SEMINARI  doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1.  M.Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001. 
  2.  M.Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999. 
  3.  Z. Kurnik, Znanstveni okviri nastave matematike, Element, Zagreb, 2009.

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 9.30h pogledajte raspored
VJEŽBE Srijeda 11.30h pogledajte raspored
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i vježbe su obavezne. Vježbe se jednim dijelom izvode u suradnji s osnovnim i srednjim školama. Studenti su obvezni prisustvovati uzornim predavanjima i analizirati uzorna predavanja pod vodstvom izvođača kolegija metodike, a u suradnji s nastavnikom mentorom iz osnovne ili srednje škole. Tijekom godine putem kolokvija i projektnih zadataka redovito se provjerava znanje studenata. Kolokviji obuhvaćaju cjelokupno gradivo matematike  osnovne i srednje škole. Nakon odslušanih predavanja i odrađenih vježbi polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela.

Kolokviji obuhvaćaju gradivo matematike iz osnovne i srednje škole.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente nakon položenih kolokvija. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVA NA DALJINU

Materijale  možete vidjeti kada se logirate: 

Predavanja 18.3.  Ravninski likovi i tijela

Predavanja 18.3. i 25.3. Površina i volumen 

Predavanja 1.4. i 8.4. Dokazivanje i argumentrianje 

Predavanja 15.4. i 22.4. Izometrije i sukladnost  

Predavanja 29.4. i 6.5. Sličnost 

 

Vježbe 18.3. Geogebra 2.dio 

Vježbe 25.3. Geogebra 3.dio 

Vježbe 1.4. Geogebra 4.dio 

Vježbe 8.4. Geogebra 5.dio 

               Geogebra 6.dio 

Vježbe 15.4. Geogebra 7. dio 

Vježbe 22.4. Geogebra 8. dio 

Vježbe 29.4. Prelazimo na Merlin. Sustav Merlin se bazira na Moodleu. Održava ga Carnet. Molim da seupišete u e-kolegij. Tamo imate sve materijale s predavanja, i Vježbe online 1. Također imate i Anketu kojumolim da ispunite ovaj tjedan!

 

Domaća zadaća: pronaći školske definicije i poučke (s dokazima) pdf - možete si raspodijeliti u grupi. Domaću zadaću ne morate predavati, to je popis pojmova koje morate znati definirati i slikom i riječima. A teoreme dokazati. Neke definicije pojmova ćete imati u materijalima. A one koje ne budete imali, morate sami pronaći. Zato piše domaća zadaća.

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

Materijale za kolokvij možete vidjeti kada se logirate:

 

 

OBAVIJEST

  • [03.05.2020.] Kolokvij će biti 13.5. Detalji na Merlinu.
  • [02.05.2020.] Svi kojima treba još veremena za zadaću iz Geogebre: pošaljite link do 10.5.

 

  • [23.02.2020.]
  • [23.02.2020.] Kolokvij će se održati iduću srijedu, 5.3..
  • [12.01.2020.] Rezultate kolokvija možete pogledati kada se logirate.
  • [03.12.2019.] Kolokvij će se održati 10.1.2020. u 12h u predavaonici D3.

Seminari kreću 7.1. 2020. prema sljedećem rasporedu:

7.1. Kladušić, Pružinac, Bertok, Džigumović

14.1.Grebenc, Jelačić, Batrac

21.1. Jukić, Šmit, Žeravica 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment