Odjel za matematiku

Psihologija odgoja i obrazovanja I

P005 (1+1+1) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Psihologija odgoja i obrazovanja I izvodi se u zimskom semestru četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s praktičnim aspektima psihologije odgoja i obrazovanja. Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i diskusijske grupe.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


                                         

NASTAVNIK                              

KONZULTACIJE              
VODITELJ KOLEGIJA

izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek

Prema dogovoru
IZVODITELJ NASTAVE PREDAVANJA, SEMINARA I VJŽEBI dr. sc. Marija Milić Prema dogovoru
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.
  2. Zarevski, P. (2007). Psihologija učenja i pamćenja (5. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

RASPORED PREDAVANJA, VJEŽBI I SEMINARA

Izvedbeni program kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno.
 
Nastava iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja 1 u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine održava se putem Zoom aplikacije na koju studenti mogu pristupiti putem linka:
 
Lozinka: POO1_2020
 
Nastava se održava u terminu ponedjeljkom od 16.00h do 18.30h

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir praćenje i provjeravanje znanja u obliku jednog praktičnog zadatka tijekom godine te jednog pismenog završnog ispita.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  • Smjernice za obradu literature tijekom pripreme za ispit
  • Upute za izradu seminarskog rada

  • Uvodne, opće informacije o kolegiju, možete pogledati ovdje.

 

OBAVIJESTI

 

 

 

 ISPITNI ROKOVI

  • zimski ispitni rok:

- 1. veljače 2021. u 9.00 sati

- 15. veljače 2021. u 9.00 sati

 

  • ljetni ispitni rok:

- 9. lipnja 2021. u 9.00 sati

- 23. lipnja 2021. u 9.00 sati

 

  • jesenski ispitni rok:

- 1. rujna 2021. u 9.00 sati

- 15. rujna 2021. u 9.00 sati

  

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment