Odjel za matematiku

 Konveksne funkcije

M053 (1+1+0) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Konveksne funkcije izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je sistematizirati geometrijska i analitička svojstva konveksnih skupova i konveksnih funkcija, koja se koriste u različitim područjima primijenjene matematike.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. S. Boyd, L. Vandenbergher, Convex Optimization, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

  2. M. Alić, G. Nogo, Optimizacija: Uvod u teoriju nužnih i dovoljnih uvjeta ekstrema, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2004.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.
  2. M. S. Bazarra, H. D. Sherali, C. M. Shetty, Nonlinear Programming:Theory and Algorithms, 3rd Edition, Wiley, New Jersey, 2006.
  3. J. M. Borwein, A. S. Lewis, Convex Analysis and Nonlinear Optimization, Springer-Verlag, New York, 2000.
  4. J. Pečarić, F. Proschan, Y. L. Tong, Convex Functions, Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, London, 1992.

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Konveksne funkcije realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Petak, 8-9h  Model 2, 09sxr0g
VJEŽBE  Petak, 9-10h   Model 2, 09sxr0g

 

PRAVILA POLAGANJA ISPIT

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 30 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

NASTAVNI MATERIJALI ZA BEZKONTAKTNU NASTAVU

Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima.

Predavanje 6  

Predavanja  4 i 5  

Predavanje 3  

Predavanja 1 i 2  

Mole se studenti da redovito riješavaju zadatke koji se nalaze u materijalima s predavanja.

 

OBAVIJESTI

Rezultati kolokvija

Studenti s ocjenama vrlo dobar (4) i izvrstan (5)  iz kolokvija će biti pozvani na usmeni dio ispita 19. lipnja 2020.

Drugi online kolokvij će se održati 8. lipnja 2020. od 10:15 do 12:00.

Mole se studenti da rješenja kolokvija i postupak rješavanja istih pošalju na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  do 12:00. 

 Drugi kolokvij za studente od A do G 

Drugi kolokvij za studente od H do L 

Drugi kolokvij za studente od M do P 

Drugi kolokvij za studente od R do Ž 

 

Upute za pisanje drugoga online kolokvija su iste kao i upute za pisanje prvoga online kolokvija.

 

Rezultati kolokvija

Mole se studenti da rješenja kolokvija i postupak rješavanja istih pošalju na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prvi kolokvij za studente od A do G 

Prvi kolokvij za studente od H do L 

Prvi kolokvij za studente od M do P 

Prvi kolokvij za studente od R do Ž 

Prvi online kolokvij će se održati 21. travnja 2020. od 12:00 do 14:00.

U prvome kolokviju će se nalaziti gardivo koje je obrađeno na prvih sedam predavanja. U okviru Predavanja 8 se nalaze i neki dodatni zadatci za vježbu za prvi kolokvij.

Obzirom na održavanje nastave na daljinu planiramo prvi kolokvij pisati ONLINE prema sljedećim uputama:

1)  U 11:55 postavit će se PDF fileovi kolokvija na stranicu kolegija

2) Na prazne papire napišite Ime i prezime. Rješenja zadataka i postupak  rješavanja treba uredno napisati na papire. Po završetku kolokvija na proizvoljan način treba napraviti PDF file vaših rješenja i poslati ga na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predlažemo neke metode za stvaranje konačnog PDF filea:

a) Vlastiti skener
Konačan PDF file nazvati s Ime_Prezime_Kolokvij1.   

b) Aplikacija Office Lens

i) Na vaše pametne telefone instalirajte s Google Play-a besplatnu aplikaciju Office Lens (džepni skener).
ii) Pokrenite aplikaciju i neka bude uključena opcija slikanja "DOKUMENT".
iii) Pažljivo naciljajte pojedini list tako da treptavi pravokutnik obuhvati kompletan sadržaj lista i uslikajte ga.
iv) Kliknite na "Gotovo".
v) Spremite slike u "Galerija". Dakle, čekirajte "Galerija", a ostale datoteke odčekirajte.
vi) Idite u vašu galeriju, označite sve slike sa zadacima i otvorite ih s ovom aplikacijom. Dakle, idite jednostavno na "Dijeli" i odaberite "Office Lens". Nakon toga opet kliknite na "Gotovo" i čekirajte "PDF", a ostalo odčekirajte i napišite naslov Ime_Prezime_Kolokvij1.
vii) Dobiveni PDF file nalazi se u aplikaciji i vidite ga odmah. U slučaju da ste izišli iz aplikacije, ponovno ju pokrenete i kliknete na tri tockice koje se nalaze desno na vrhu i odaberete "Moje datoteke". Tu je dobiveni PDF file.

3) Dobiveni PDF file s rješenjima zadataka potrebno je poslati na navedenu adresu do 14:00.

MOLIMO VAS, NEKOLIKO DANA PRIJE SAMOGA KOLOKVIJA POKUŠAJTE PROVESTI NEKI OD POSTUPAKA IZ (2) ZA DOBIVANJE KONAČNOG PDF-A NA PROIZVOLJNIM MATERIJALIMA KAKO BISTE SVE IMALI UVJEŽBANO I NEBISTE IMALI TEHNIČKIH PROBLEMA NA SAMOM KOLOKVIJU.

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment