Odjel za matematiku

Metrički prostori

M031 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Mnogi pojmovi i činjenice koje su studenti susreli u matematičkoj analizi i linearnoj algebri, nisu zapravo ovisile o bogatoj strukturi euklidskog prostora, već samo o metričkoj i/ili topološkoj strukturi. Cilj je ovog predmeta usredotočiti se upravo na te strukture i pojmove koji su u osnovi matematičke analize. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf)

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA  prof. dr. sc. Krešimir Burazin Vrijeme konzultacija
 ASISTENT  dr. sc. Ivana Crnjac Vrijeme konzultacija
     

OSNOVNA LITERATURA

 1. S. Mardešić, Matematička analiza 1. dio, Školska knjiga, Zagreb 1979.
 2. Š. Ungar, Matematička analiza 3, treće dopunjeno izdanje , PMF - Matematički odjel, Zagreb, 2002.  http://web.math.pmf.unizg.hr/~ungar/NASTAVA/MA/Analiza3.pdf 

 

DOPUNSKA LITERATURA

 1. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw - Hill,1964.
 2. 2. W. A. Sutherland, Introduction to metric and topological spaces, Claredon Press, Oxford,1975.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metrički prostori realizira se fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.


  TERMIN  PREDAVAONICA 
PREDAVANJA  Četvrtak, 12:00-14:00  P-9
 VJEŽBE  Srijeda, 15:30-17:00 P-8

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Da bi uspješno položio kolokvije student mora skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova, točnije 80 bodova od ukupno 200, pri čemu na svakom pojedinom kolokviju mora ostvariti barem 20 bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Da bi položio pismeni ispit student treba ostvariti barem 40 bodova od 100 mogućih.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 NASTAVNI MATERIJALI 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 • MP 1. kolokvij - primjer iz 2018. (pdf)
 • MP 2. kolokvij - primjer iz 2018. (pdf)
 • MP 1. kolokvij - primjer iz 2017. (pdf)
 • MP 2. kolokvij - primjer iz 2017. (pdf)

 PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 • pismeni ispit (2019)
 • pismeni ispit (2018)
 • pismeni ispit (2017)

 

OBAVIJESTI

Sve obavijesti  vidljive su registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment