Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metodika nastave informatike

I005 (2+1+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

student centered learning computer scienceIzvedbeni program kolegija Metodika nastave informatike realizira se u desetom semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sata vježbi).Predavanja i vježbe su obavezni. Predavanja imaju zadaću ukazati na metodička i didaktička načela primjenjiva u nastavi informatike, te ih povezati s raspoloživim pomagalima i programskim rješenjima. Laboratorijske vježbe i seminarski radovi usmjereni su na navedenim osnovama rješavanju stvarnih problema u računalnom laboratoriju i učionici. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom semestra studenti mogu izabrati neku od predloženih tema seminarskog rada vezanih za sadržaj predmeta. Uspješno pripremljen i prezentiran seminarski rad ravnopravan je dio ukupne konačne ocjene predmeta.  

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJE: izv.prof.dr.sc. Darija Marković po dogovoru
VJEŽBE: izv.prof.dr.sc. Darija Marković po dogovoru

 OSNOVNA LITERATURA

  1. O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis: Guide to Teaching Computer Science: An Activity-Based Approach, Springer 2011.
  2. L.Cassel, R.Reis, Informatics Curricula and Teaching Methods, Kluwer Academic Publishers, 2003.
  3. L.Budin, Informatika za 1. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
  4. Nacionalna cjelovita kurikularna reforma: prijedlog dokumenta iz nastavnog predmeta Informatika

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak 10:00-11:30 MS Teams
VJEŽBE utorak 12:00-12:45 MS Teams

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju ocjena s vježbi i ocjena s predavanja pri čemu se konačna ocjena formira na temelju sljedećih ocjena:

  1. ocjena izlaganja održanog u okviru predavanja [10%]
  2. ocjena iz programskih zadaća [30%]
  3. završni ispit [40%]
  4. ocjene mentora [20%] 

Konačna ocjena je ponderirana srednja vrijednost prethodnih ocjena 1.-4.

 

U ljetnom semestru studenti kod svakog dodijeljenog mentora trebaju slušati dva pokazna sata te zatim trebaju održati jedan probni sat te jedan sat za ocjenu. 

Ocjena iz kolegija:

Ocjenu iz kolegija možete pogledati ovdje nakon prijave:

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Za praksu koja se izvodi u ljetnom semestru student je dužan popuniti izvješće studenta i po završetku prakse dostaviti ga asistentu (putem maila). Ukoliko je s nekih sati student izostao iz opravdanih razloga, student te sate također mora unijeti u izviješće pri čemu treba objasniti razlog svog izostanka.

Prijavu sata za ocjenu (po mogućnosti uz pripremu) potrebno je poslati mailom asistentu najkasnije 24h prije održavanja sata.

 

Materijali sa predavanja (vidljivo nakon prijave na web stranicu):

 

OBAVIJESTI

  • [11.11.2016.] Nadoknada predavanja bit će u srijedu 16.11.2016. u 12.00h-14:00h u RP-1 za sve grupe.
  • [01.11.2016.] Predavanje neće biti održano 2.11.2016. godine kako ste već primili obavijest na MELIN sustavu. O budućoj nadoknadi dogovorit ćemo se na sljedećem susretu.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment