Odjel za matematiku

Operacijska istraživanja

M037 (1+0+1) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Kolegij Operacijska istraživanja je izborni kolegij koji se izvodi u zimskom semestru pete godine Sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike i drugoj godini Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim metodama operacijskih istraživanja, s naglaskom na transportne probleme i probleme mrežnog protoka te njihovim primjenama. Naglasak će biti na uočavanju problema, modeliranju i interpretiranju rezultata.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (PDF).


 NASTAVNIK     Konzultacije       
VODITELJ KOLEGIJA

izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević

 email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.           petak 11:00  i  po dogovoru 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, Belmont, Massachusetts, 1997

DODATNA LITERATURA

  1. L. Neralić, Uvod u matematičko programiranje 1, Element, Zagreb, 2003.
  2. G. Sierksma, Linear and Integer Programming, Marcel Dekker, Inc., 1999.
  3. A. Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, John Wiley & Sons, Inc., NY, SAD, 1999.
  4. R. Bronson, G. Naadimuth, Operation Research, Schaum's, McGraw Hill, New York, 1997
  5. C. H. Papadimitriou, H. Christos, Combinatorial Optimization, Prentice-Hall, N. J., 1982. 6. G. L. Nemhauser, A. Laurence, Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, John Wiley & Sons, Inc., 1999

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

-Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodila u listopadu i studenom prema Modelu 1. Od 2. prosinca 2020. nastava se izvodila po modelu 2.
-Za točno vrijeme i raspored predavanja molim pratiti stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod r4bp5jm .
 
Izvedbeni program kolegija Operacijska istraživanja realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obvezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA srijedom, 12:00 - 14:00 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

SEMINARI

Studenti tijekom semestra pripremaju seminarski rad u trajanju do 20 minuta. Seminarske radove studenti mogu raditi u grupama čija veličina ovisi o izboru teme.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente. U pismeni ispit ulazi gradivo s predavanja.

USMENI ISPIT

Uspješno urađen seminarski rad i domaća zadaća mogu dijelom ili potpuno zamijeniti usmeni ispit. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni iz pismenog ispita i seminara, te domaćih zadaća i ispunjavanju obaveza tijekom nastave, formira konačna ocjena.   

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Nastavni materijali sastoje se od bilješki s predavanja i seminara. 

   

 

 

 

TEME SEMINARA 

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment