Fakultet primijenjene matematike i informatike

Učenička matematička natjecanja

MP001 (1+0+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima – tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s temama iz elementarne matematike namijenjenima prvenstveno radu s matematički nadarenim učenicima/cama u osnovnoj i srednjim školama – za matematičke grupe i pripreme za matematička natjecanja. Teme su izabrane tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih nastavnika/ica matematike, za afirmaciju individualizacije i problemnosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ivan Matić  po dogovoru
ASISTENT  
     

 

OSNOVNA LITERATURA

Pregled osnovne literature možete pogledati ovdje.

Nastavni materijali s predavanja (nepotpuni)

Prezentacija s predavanja 04.03.2021.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  četvrtak, 12:00  
SEMINARI  po dogovoru  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Pohađanje predavanja i seminara je obavezno. Studenti trebaju održati seminar u kojem obrađuju određenu temu iz matematike, pri čemu odabiru primjere i zadatke namijenjene odgovarajućem uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Studenti dobivaju konačnu ocjenu na temelju usmenog ispita, urađenog pismenog seminarskog rada i njegovog usmenog predstavljanja na seminarskim vježbama te na temelju pisanja eseja na neku od tema obrađenih na predavanjima.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  • Teme za seminare 2022./23.

 

OBAVIJESTI

Izlaganje seminara će se održati 10.02. u predavaonici P-7 s početkom u 9:30. Esej će se pisati 16.2. u predavaonici P-9 u 10 sati. 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment