Odjel za matematiku

Statistika

M120 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistika se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog studija financijska matematika i statistika. Cilj predmeta je omogućiti studentima upoznavanje s osnovama matematičke statistike. Od studenata se očekuje da, na temelju ovog predmeta, razumiju metode statističkog zaključivanja i da se osposobe za njihovu pravilnu primjenu. Također, predviđeno je razvijenje vještina provođenja statističkih analiza na podacima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mirta Benšić Vrijeme konzultacija
ASISTENT  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. L. E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. R. Pruim, Foundations and Applications of Statistics. An Introduction Using R, AMS, Providence, Rhode Island, 2018.
 2. J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007.
 3. M. J. Crawley, The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.
 4. K. Knight, Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Washington, 1999.
 5. R. C. Mittelhammer, Mathematical statistics for economics and business, Springer, 1996.
 6. E. L. Lehman, Elements of Large-Sample Theory, Springer, 1999.
 7. E. L. Lehman, G. Casella, Theory of Point Estimation, Springer, 1998.
 8. J. E. Freund, Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1992.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Vidi raspored

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 • rješavanje zadataka i osnove teorije polažu se  unutar dva kolokvija
 • vrednuje se prezentacija seminara i pisani oblik seminara (moguće ocjene: izvrstan seminar, zadovoljavajući seminar, ponavljenje seminara)
 • završna provjera znanja je usmeni ispit na kojemu se formira konačna ocjena
 • Uvjet za pristupanje usmenom ispitu:
  • Najmanje 30 % na prva dva kolokvija ukupno
  • Izvrstan ili zadovoljavajući seminar
 • Formiranje ocjene: ako su postignute pozitivne ocjene oba dijela, ukupna ocjena se formira počevši od ocjene usmenog ispita korekcijom u odnosu na postignute rezultate na ostalim dijelovima (+1,-1 ili 0)
SEMINAR

NASTAVNI MATERIJALI

Literatura 1    
Literatura 2    

Tjedan

(Vježbe - praktikum)

Opis materijala 

 (pdf materijali) (R skripta) (video materijali)

27.04. - 01.05.2020. Uvod u R
Opisna (deskriptivna) statistika. Vjerojatnosne distribucije
 04.05. - 08.05.2020.
 

Statističko zaključivanje o populacijskoj distribuciji - procjena i testovi o proporciji

 
 Statističko zaključivanje o populacijskoj distribuciji - procjena i testovi o očekivanju  
Statističko zaključivanje o populacijskoj distribuciji općenito
11.05. - 15.05.2020.  Statističko zaključivanje o dvije varijable - nezavisni uzorci: razlike u proporcijama, očekivanjima i varijancama
Statističko zaključivanje o dvije varijable - nezavisni uzorci: razlike u distribucijama općenito
18.05. - 22.05.2020.  Statističko zaključivanje o dvije varijable - vezani uzorci: razlike u proporcijama i očekivanjima te lokacijski pomak  
Statističko zaključivanje o dvije varijable - vezani uzorci: hi^2-test o nezavisnosti te mjere asocijacije i korelacije
Baze podataka    (zip)
  Priprema za treći kolokvij (pdf) (skripta) (rješenja)
  Seminar (upute) (primjer)

  

OpisMaterijali
Baze podataka zip
Primijenjena statistika pdf
Distribucije ekstrema nb

 

PRIMJER KOLOKVIJA

  1. kolokvij 2. kolokvij
  pdf pdf 

Baze za kolokvij

 

OBAVIJESTI

 

22.5.2020. Teme za usmeni ispit.

22.5.2020. Objavljeni su termini za usmene ispite u ljetnom i zimskom ispitnom roku  na poveznici za odabir termina usmenog ispita.

 

 

Usmeni ispiti

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici. Naglašavam da je potrebno prijaviti ispit i preko ISVU sustava da bih mogla upisati ocjenu.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom ispitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. 

 Poveznica za prijavu usmenih ispita 

 

 • Izlaganje seminara u zimskom roku održat će se u dva termina: ponedjeljak, 08.02.2021. u 14:00h u D-7 i četvrtak, 18.02.2021. u 08:00h u D-7.
 • Izlaganje seminara u jesenskom roku održat će se u dva termina: srijeda, 02.09.2020. u 14:00h u D-8 i srijedu, 16.09.2020. u 14:00h u D-8. 
 • Konačni rezultati s rezultatima popravnog (trećeg) kolokvija mogu se vidjeti
 • Popravni (treći) kolokvij održat će se u četvrtak, 02.07.2020. u 09:00h prema sljedećem rasporedu. Izlaganje seminara održat će se u dva termina: ponedjeljak, 29.06.2020. u 12:00h u RP-2 i četvrtak, 09.07.2020. u 10:00h u RP-2. Studenti ne mogu slati seminar na pregled sve dok nisu položili treći kolokvij.
 • Objavljeni su rezultati trećeg kolokvija kao i ukupni rezultati. Uvid u kolokvij održat će se u utorak, 16.6.2020. u 14:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat). Popravni treći kolokvij za one koji nisu ostvarili uvjet za izlazak na usmeni dio ispita održat će se u srpnju (točan termin bit će naknadno objavljen).
 • Postavljeni su zadaci za vježbu iz gradiva trećeg kolokvija. 
 • Upitnik o terminu pisanja kolokvija možete ispuniti ovdje. Studenti koji još nisu ispunili upitnik trebaju to napraviti najkasnije do 01.06. u 12:00h. Raspored po dvoranama za treći kolokvij možete vidjeti . 
 • U nastavnim materijalima predavanja dodano je poglavlje 6 koje pokriva tehnike i procedure koje se rade u statističkom zaključivanju o dvije varijable. Prije proučavanja materijala iz određenog dijela praktikuma (11.5. - 15.5. & 18.5. - 22.5.) student prvo treba proučiti onaj dio poglavlja 6 koji se odnosni na dio materijala iz praktikuma.
 • Objavljeni su rezultati drugog kolokvija kao i ukupni rezultati prva dva kolokvija. Ukoliko student želi ostvariti uvid u kolokvij treba se javiti putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do srijede, 20.05.2020. u 14:00h kada će biti poslan link na online uvide koji će se održati u srijedu, 20.05.2020. u 14:00h.
 • Drugi kolokvij održat će se u u četvrtak, 14.05.2020. u 12:00h. Svi studenti koji žele pristupiti kolokviju dužni su se prijaviti na zoom konferenciju s uključenim mikfrofonom i kamerom u 11:55h (link na konferenciju bit će poslan putem emaila i dostupan na web stranici kolegija). Od 12:00h - 12:10h studenti pišu teoretski dio pitanja u "google formi" (link će biti dostupan na odgovarajućem mjestu na web stranici kolegija). Naknadno poslana rješenja neće biti prihvaćena kao rješenja kolokvija. Ostatak vremena (12:10h - 13:30h) studenti rješavaju zadatke koji će biti dostupni na web stranici kolegija. Svi studenti dužni su poslati svoja rješenja zadataka u .pdf formatu na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u periodu 13:30h - 13:45h. Naknadno poslana rješenja neće biti prihvaćena kao rješenja kolokvija.
 • Objavljeni su rezultati prvog kolokvija. Ukoliko student želi ostvariti uvid u kolokvij treba se javiti putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do utorka, 12.05.2020. u 09:00h kada će biti poslan link na online uvide koji će se održati u utorak, 12.05.2020. u 09:00h.
 • U nastavnim materijalima predavanja dodano je poglavlje 5 koje pokriva tehnike i procedure koje se rade u statističkom zaključivanju o jednoj varijabli. Prije proučavanja materijala iz određenog dijela praktikuma (4.5. - 8.5.) student prvo treba proučiti onaj dio poglavlja 5 koji se odnosni na dio materijala iz praktikuma.
 • Prvi kolokvij održat će se u u srijedu, 06.05.2020. u 08:00h. Svi studenti koji žele pristupiti kolokviju dužni su se prijaviti na zoom konferenciju s uključenim mikfrofonom i kamerom u 07:55h (link na konferenciju bit će poslan putem emaila i dostupan na web stranici kolegija). Od 08:00h - 08:10h studenti pišu teoretski dio pitanja u "google formi" (link će biti dostupan na odgovarajućem mjestu na web stranici kolegija). Naknadno poslana rješenja neće biti prihvaćena kao rješenja kolokvija. Ostatak vremena (08:10h - 09:30h) studenti rješavaju zadatke koji će biti dostupni na web stranici kolegija. Svi studenti dužni su poslati svoja rješenja zadataka u .pdf formatu na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u periodu 09:30h - 09:45h. Naknadno poslana rješenja neće biti prihvaćena kao rješenja kolokvija.

 • Prvi kolokvij održat će se u srijedu, 06.05.2020. u 08:00h. Drugi kolokvij održat će se u četvrtak, 14.05.2020. u 12:00h. Gradivo prvog kolokvija ne uključuje metode procjena parametara

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment