Dizajniranje i modeliranje baza podataka

I030 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Dizajniranje i modeliranje baza podataka izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o bazama podataka te upoznavanje s metodama konceptualnog, logičkog i fizičkog oblikovanja (projektiranja) baza podataka. Tijekom kolegija studenti će ovladati tehnikama upravljanja relacijskim bazama podataka pomoću SQL-a, ali isto tako i suvremenim tehnologijama za rad s No-SQL bazama podataka. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan JelićMateja Đumić
 po dogovoru
ASISTENT Ena Pribisalić  po dogovoru

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Manger, Baze podataka, Element, Zagreb, 2012.
  2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall; 2nd Edition, New Jersey, 2009.
  3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database management systems McGraw-Hall, 3rd edition, New York, 2003.
  4. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database system concepts, McGraw-Hill, 6th edition, New York, 2011.
  5. J. D. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems , Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
  6. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases: The Logical Level, Addison-Wesley, 1st edition, 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 16:00 - 19:00 h RP-2
VJEŽBE Srijeda, 16:00 - 18:00 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokvijima je potrebno skupiti najmanje 40% kako bi se smatralo da je usješno položen pismeni dio.

Dodatne bodove koji mogu doprinijeti konačnoj ocjeni studenti mogu ostvariti pisanjem zadaća koje će tijekom semestra biti zadane.

 

Termini kolokvija (naknadno)

1. kolokvij: 

2. kolokvij: 

 

Nastavni materijali i obavijesti su dostupni samo prijavljenim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment