Odjel za matematiku

Web programiranje

I057 (3+2+1) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

logoWeb programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno snalaženje u osnovnim konceptima WEB programiranja korištenjem standardnih i modernih web tehnologija predloženih od strane World Wide Web konzorcija (W3C).

 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Srijedom od 9-10h
ASISTENT

Jurica Maltar

Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Materijali s vježbi i predavanja

DOPUNSKA LITERATURA

 1. J. Duckett, HTML & CSS: Design and Build Websites, 1st edition, John Wiley & Sons
 2. J. Duckett, JavaScript & jQuery: Interactive Front-End Web Development, 1st edition, John Wiley & Sons
 3. N. Murray, F. Coury, A. Lerner, C. Taborda, ng-book: The Complete Guide to Angular, 5th edition, CreateSpace Independent Publishing
 4. K. Chinnathambi, Learning React: A Hands-On Guide to Building Wen Applications Using React and Redux, 2nd edition, Addison-Wesley Professional

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Petak, 9:00-12:00 Online
VJEŽBE Ponedjeljak, 16:00-18:00 Online

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju

 • bodova ostvarenih na domaćim zadaćama, na kojima studenti mogu ostvariti 60% od sveukupnog broja bodova.
 • Najmanje dva tjedna prije kraja semestra bit će definiran završni projekt. Vašim angažmanom na projektu možete skupiti ostalih 40% bodova.

 Potrebno je skupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova za prolaznu ocjenu.

NASTAVNI MATERIJALI

 NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA i VJEŽBI

 Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima. 

 

 

DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

 • [09.10.2020.] Pristupni kod za grupu "Web programiranje" na Teams-u je: y3h89e2
 • [09.10.2020.] Prve će se vježbe održati u ponedjeljak, 19. listopada u 16:00 sati
 • [09.10.2020.] Prvo će se predavanje održati u petak, 16. listopada u 9:00 sati

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment