Odjel za matematiku

Web programiranje

I057 (3+2+1) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

introWeb programiranje izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno snalaženje u osnovnim konceptima WEB programiranja korištenjem standardnih i modernih web tehnologija predloženih od strane World Wide Web konzorcija (W3C).

 

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović Po dogovoru
ASISTENT

Jurica Maltar

Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Materijali s vježbi i predavanja

DOPUNSKA LITERATURA

  1. J. Duckett, HTML & CSS: Design and Build Websites, 1st edition, John Wiley & Sons
  2. J. Duckett, JavaScript & jQuery: Interactive Front-End Web Development, 1st edition, John Wiley & Sons
  3. N. Murray, F. Coury, A. Lerner, C. Taborda, ng-book: The Complete Guide to Angular, 5th edition, CreateSpace Independent Publishing
  4. K. Chinnathambi, Learning React: A Hands-On Guide to Building Wen Applications Using React and Redux, 2nd edition, Addison-Wesley Professional

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Web programiranje realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA & VJEŽBE Četvrtak 9:00-11:00, Petak 12:00-15:00 RP2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju

  • bodova ostvarenih na domaćim zadaćama, na kojima studenti mogu ostvariti 60% od sveukupnog broja bodova.
  • bodova ostvarenih na projektu za veću ocjenu, na kojima studenti mogu ostvariti 40% od sveukupnog broja bodova.

 Potrebno je skupiti minimalno 40% od ukupnog broja bodova za prolaznu ocjenu.

NASTAVNI MATERIJALI

 NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA i VJEŽBI

 Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima. 

 

 

DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

  • [12. 10. 2022.] Pristupni kod za grupu "Web programiranje" na Teams-u je: zcdmiy

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment