Odjel za matematiku

Softversko inženjerstvo

I008 (2+1+1) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Softversko inženjerstvo izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike smjer Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je objediniti sadržaje računarskih predmeta odslušanih tijekom studija, a pogotovo sadržaje vezane uz programiranje. Na sustavan način izučavati metode i alate za razvoj programske podrške. Posebno se osvrnuti na probleme portabilnosti uzevši u obzir i mobilne operacijske sustave

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner Utorkom 10-12h, C. Hadrijana 10B, kampus, Ured K0-4 (prizemlje)
 SURADNIK Goran Bokun  

OSNOVNA LITERATURA

  1. I. Sommerville, Software Engineering (6th edition), Addison Wesley Publ. Co., USA, 2000.
  2. S. L. Pfleeger, Software Engineering, Theory and Practice, Prentice Hall, USA, 2001.
 
Izvedbeni program kolegija Softversko inženjerstvo realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).
 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Kroz predavanja detaljno se obrađuju metode i alati za razvoj programske podrške. Na vježbama studenti rade u projektnim timovima. Na temelju teorijskih znanja i programerskih vještina iz prethodnih predmeta, studenti rade manje samostalne zadatke koji čine cjeloviti projekt. Aktivnost studenata u okviru predmeta prati se i vrednuje kontinuirano, a cjelokupno znanje provjerava se i vrednuje na usmenom ispitu

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

Predavanja su srijedom u 12:00h u prostoriji D23.


 

 

DOMAĆE ZADAĆE

 

 

 

 

OBAVIJESTI

 

 

    • 29.01.2020. Studenti se pozivaju na usmeni ispit/upis ocjena u skladu s raspredom na Odjelu za matematiku, te isto tako mogu doći na usmeni/upis ocjene bilo koji utorak u 10h, zgrada FERIT-a na Kampusu, C. Hadrijana 10B, prizemlje, ured K0-4.
    • 29.01.2020. Detaljno stanje i ocjene pojedinih aktivnosti EXCEL tablica
    • 06.01.2020. Zbog bolesti asistenta, vježbe se ovaj tjedan neće održati.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment