Odjel za matematiku

Margita PavlekovicU srijedu, 20. kolovoza 2014. godine u Osijeku preminula je izv.prof.dr.sc. Margita Pavleković.

Izv.prof.dr.sc. Margita Pavleković rođena je u Dalju, 8. prosinca 1948. godine. Osnovnu školu i gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera pohađala je u Osijeku. Na Pedagoškom fakultetu u Osijeku diplomirala je 1969. godine, a na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Magistrirala je 1984. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju Teškoće učenika u nastavi matematike završnih razreda osnovne škole i načini njihova otklanjanja obranila je 1992. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Do 1981. godine radila je kao nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi, te profesor matematike u gimnaziji u Osijeku. Od 1981. do 1998. radila je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku u svojstvu asistenta, znanstvenog asistenta i docenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika. Nakon toga, dvije godine je radila na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku i Odjelu za matematiku. Od ak. god. 2000./2001. Zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku kasnije Učiteljskom fakultetu u Osijeku. U zvanje izvanrednog profesora u interdisciplinarnom području znanosti, polja matematika i pedagogija izabrana je 2011.godine. Od 2003. do 2006. godine obnašala je dužnost dekana Visoke učiteljske škole u Osijeku.

Profesorica Pavleković je bila istraživač na tri znanstvena projekta te voditelj znanstvenih projekata Metodika matematike (2000.-2002., Pedagoški fakultet u Osijeku), Metodika nastave matematike (2002.-2006., Učiteljski fakultet u Osijeku), Obrazovanje učenika s posebnim interesom za matematiku (2008.-2013., Učiteljski fakultet u Osijeku).

Bila je članica izdavačkog savjeta Matematičko-fizičkog lista, redakcijskog kolegija Matke, uredništva časopisa Matematika i škola, te član redakcijskog kolegija časopisa Život i škola.

Od strane Ministarstva znanosti i tehnologije imenovana je 1994. predsjednicom ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita iz matematike za učitelje osnovnih i srednjih škola, a 2000. godine metodičkim recenzentom osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika za matematiku i informatiku.

Sudjelovala je i izlagala na oko 40 stručnih i 20 znanstvenih skupova. Objavila je 20 znanstvenih radova, 17 knjiga, udžbenika, odnosno poglavlja u knjizi, te 40 stručnih radova.

Izv.prof.dr.sc. Margita Pavleković dala je najveći doprinos znanosti, ali i nastavnoj praksi provedenim istraživanjima o prepoznavanju i izobrazbi matematički darovitih učenika rane školske dobi. Raščlanjujući moguće elemente koji opisuju matematički nadarenu djecu, uz podršku osnovnih škola i stručnjaka ICT-a profesorica Margita Pavleković je kreirala ekspertni model nazvan Mat-dar, vrlo inovativan i u praski provediv pristup u prepoznavanju matematički darovite djece.

Izv.prof.dr.sc. Margita Pavleković je pokretač međunarodnog znanstvenog skupa International Scientific Colloquium Mathematics and Children i urednica dva istoimena zbornika i dvije monografije, koje su u cijelosti indeksirane i dostupne u bazi ERIC. Treba spomenuti i izuzetan doprinos prof. Pavleković podizanju kvalitete matematičkog obrazovanjan pokretanjem Male matematičke škole, u kojem su sudjelovali učenici četvrtog razreda osnovne škole s posebnim interesom za matematiku.

Zbog izuzetnog doprinosa u djelovanju Učiteljskog fakulteta u Osijeku te izuzetnog doprinosa u popularizaciji matematike kao važnog čimbenika u motivaciji učenika i studenata za bavljenje matematikom, izv.prof.dr.sc. Margiti Pavleković dobila je u svibnju ove godine nagradu za životno djelo Učiteljskog fakulteta Osijeku.