Matematika

SZ01, SBR01 (3+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij se izvodi u zimskom semestru.  


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun Po dogovoru
ASISTENT dr. sc. D. Brajković Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Dragan Jukić, Rudolf Scitovski, Matematika I, Osijek, 1998.
  2. Radoslav Galić, Irena Galić, Matematika, Osijek, 2000.
  3. Boris Apsen (više izd.), Riješeni zadaci više matematike, I dio, Tehnička knjiga, Zagreb.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika realizira se s fondom od 75 sati. Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 8:00-11:00 P/1 prizemlje
VJEŽBE  Četvrtak, 11:00-13:00 P/1 prizemlje

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

  • Pravila polaganja ispita (docx)

 

NASTAVNI MATERIJALI

  • Dragan Jukić, Rudolf Scitovski, Matematika I, Osijek, 1998. (pdf)
  • Pitanja vezana uz teorijski dio cjeline Matematička analiza. (docx)
  • Pitanja vezana uz teorijski dio cjeline Linearna algebra. (docx)
  • Pitanja vezana uz teorijski dio cjeline Gospodarska i financijska matematika.(docx)
  • Tablica derivacija elementarnih funkcija. (pdf)

 

 

OBAVIJESTI

 

[] 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment