Odjel za matematiku

Pedagogija II

P010 (1+1+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cPedagogija II izvodi se u ljetnom semestru četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovama pedagogije djece s posebnim potrebama.  


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Maja Brust Nemet Srijedom od 12-13h i prema dogovoru na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OSNOVNA LITERATURA

1. D. Bouillet, Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga, 2010.

2. D. Bouillet, S. Uzelac, Osnove socijalne pedagogije. Zagreb: Školska knjiga, 2007.
3. E. Jensen, Različiti mozgovi, različiti učenici - kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire. Zagreb: Educa, 2004.

4. A. Krampač-Grljušić, I. Marinić, Posebno dijete. Osijek: Grafika, 2007.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Pedagogija II realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja, 1 sat seminara i  sat vježbi). Pohađanje predavanja, seminara i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 13-13.45h P37
SEMINARI Srijeda, 13.45-14.30h P37
VJEŽBE Srijeda, 14.30-15.15h P37

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju polaganja jednog kolokvija, izlaganja jedne seminarske teme i izrade jednog didaktičkog materijala za rad s djecom s posebnim potrebama.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, SEMINARA I VJEŽBI
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
P1: Uvodni sat Upoznavanje studenata s osnovama pedagogije djece s posebnim potrebama. pdf
P2: Teškoće u razvoju Oštećenja vida, sluha, glasovno-govorne teškoće, tjelesni inavliditet, intelektualne teškoće, organski uvjetovani poremećaji, autizam, kombinirane teškoće. pdf
P3: Modeli školovanja Individualizacija, prilagođeni program, posebni program. pdf
P4: Integracija i inkluzija Razlike između integracije i inkluzije; prednosti inkluzije za sve dionike odgojno-obrazovnog procesa.  
P5: Down sindrom, epilepsija, šećerna bolest Protokoli postupanja u radu s učenicima sa šećernom bolesti i epilepsijom; specifičnosti učenika s Down sindromom.  
P6: Darovitost Specifičnosti rada s darovitim učenicima  
P7: Prilagodbe u radu s učenicima s posebnim potrebama Devet prilagodbi (količina, vrijeme, stupanj pomoći, zamjenski cilj, zamjenski kurikulum, težina, iskazivanje znanja, prezentacija sadržaja)  
P8: Timsko planiranje Suradnja nastavnika s roditeljima i sustručnjacima (MAPS)  
P9: Izrada specifičnih didaktičkih sredstava i pomagala Prednosti rada uz specifična didaktička sredstva i pomagala  
P10: Kompetencije nastavnika za rad s učenicima s posebnim potrebama Specifične kompetencije nastavnika za rad s učenicima s posebnim potrebama.  
S1: Autizam Obilježja, prilagodba, strategije poučavanja učenika s autizmom.  
V1: Didaktički materijal i prilagodbe Izrada didaktičkog materijala i vizualno-kognitivnih metoda.  
S2: Oštećenje vida Obilježja, prilagodba, strategije poučavanja učenika oštećenja vida..  
V2: Didaktički materijal i prilagodbe Izrada didaktičkog materijala i programa rada s djecom oštećena vida.  
S3: Oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju Obilježja, prilagodba i strategije poučavanja učenika oštećena sluha.  
V3: Prilagodbe i suradnja s logopedom Prilagodbe i suradnja s logopedom.  
S4: Oštećenja organa i organskih sustava Prilagodba učionice i strategija poučavanja  
V4: Prilagodbe prostora i stategija poučavanja Prilagodba prostora, izrada didaktičkog materijala, strategije poučavanja.  
S5: Intelektualne teškoće Prepoznavanje, prilagodbe učionice i postupaka, strategije poučavanja.  
V5: Didaktički materijal i prilagodbe Izrada didaktičkog materijala, prilagodbe i posebni programi.  
S6: Oštećenja sluha Obilježja, prilagodba i stategije poučavanja učenika oštećena sluha.  
V6: Znakovni jezik Osnove znakovnog jezika.  
S7: Primjer iz prakse Specifičnosti rada u matematici nastavnika s učenicima s posebnim potrebama.  
V7: Primjeri iz prakse Specifične nastavne metode u nastavi matematike s učenicima s posebnim potrebama.  
S8: Poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja Prepoznavanje, prilagodba i strategije poučavanja učenika s PUP.  
V8: Prilagodbe Prilagodbe prostora, oblika rada, nastavnih metoda i sredstava.  
S9: Darovitost Specifičnosti rada s darovitom djecom (dodatna nastava, natjecanja, kampovi, centri izvrsnosti, akceleracija, bogaćenje...)  
V9: Plan i program dodatne nastave Izrada matematičkih zadataka za darovite učenike.  
S10 i V10: Kolokvij Kolokvij  

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 Izlaganje u parovima ili trojkama o jednoj vrsti teškoće u razvoju ili darovitosti te izrada i prezentacija didaktičkog materijala na dogovoren datum izlaganja.

OBAVIJESTI

 17.3.2020. Svaki tjedan online nastave možete preuzeti nastavne materijale preko elektroničke pošte ili preko sustava Merlin.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment