Odjel za matematiku

Vjerojatnost i statistika (GRAFOS)

I010 (2+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Vjerojatnost i statistika izvodi se u zimskom semestru prve godine diplomskog sveučilišnog studija (GRAFOS). Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak je na uvođenju osnovnih pojmova, njihovoj interpretaciji, usvajanju, razumijevanju te ovladavanju osnovnim tehnikama i metodama te njihovom primjenom u praktičnim zadacima i problemima.

  • Sadržaj kolegija možete vidjeti ovdje.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić

 vrijeme konzultacija

ASISTENT doc.dr.sc. Ivan Papić

 vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014.
  2. M. Benšić, N. Šuvak, Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2013.
  3. J. Pitman, Probability, Springer, 1993.

DOPUNSKA LITERATURA

  1. L. E. Bain, M. Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 2008.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vjerojatnost i statistika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8 - 10h  0.2 / prizemlje
VJEŽBE  Srijeda, 12 - 14h  0.2 / prizemlje

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirano polaganje dvaju kolokvija:

Kolokvij 1 - osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti, slučajne varijable, parametarske familije slučajnih varijabli, slučajni vektori (teorija i zadaci - 50 bodova).
Kolokvij 2 - deskriptivna statistika, osnove statističkog zaključivanja (zadaci - 50 bodova).


Barem 25 bodova ostvarenih putem prvog kolokvija i barem 25 bodova ostvarenih putem drugog kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij.

UVJET ZA POTPIS:

Kako bi se ostvario uvjet za potpis potrebno je na drugom kolokviju (iz statistike) ostvariti barem 20 od mogućig 50 bodova. Studenti koji ne zadovolje ovaj uvjet nemaju pravo na potpis.

PISMENI ISPIT

Ukoliko student putem kolokvija ne stekne pravo izravnog izlaska na usmeni ispit, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 25 od maksimalnih 50 bodova. Na pismenom ispitu studenti rješavaju zadatke iz vjerojatnosti (gradiva prvog kolokvija). Bodovima s pismenog ispita dodaju se bodovi s drugog kolokvija (ako je ostvaren uvjet za potpis, tj. barem 20 bodova).

Sa ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit. Ukoliko je student stekao pravo izravnog izlaska na usmeni ispit može pristupiti ispitu u bilo kojem ispitnom terminu do kraja akademske godine.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija (pismenog ispita), formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

Opis vježbe  Materijali 
Osnove kombinatorike. Varijacije i permutacije. Kombinacije. Slučajan pokus i prostor elementarnih događaja.   pdf
  • PRIMJERI KOLOKVIJA
Prvi kolokvij (2019./2020.) Drugi kolokvij (2019./2020.)  
Prvi kolokvij (2018./2019.) Drugi kolokvij (2018./2019.)  
Prvi kolokvij (2017./2018.) Drugi kolokvij (2017./2018.)  

 

  • PRIMJERI ZADATAKA PISMENIH ISPITA

 

 30. rujna 2020.  16. rujna 2020.  2. rujna 2020.
1. srpnja 2020.
31. siječnja 2020.  

 

 

 

OBAVIJESTI

Usmeni ispiti u redovitim ispitnim terminima

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom uspitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. Napominjem da je prijavu potrebno napraviti i putem ISVU sustava za ispitni termin koji prethodi odabranom terminu usmenog ispita. 

 Poveznica za prijavu usmenih ispita 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment