Vjerojatnost i statistika (GFOS)

I010 (2+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Vjerojatnost i statistika izvodi se u zimskom semestru prve godine diplomskog sveučilišnog studija (GFOS). Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak je na uvođenju osnovnih pojmova, njihovoj interpretaciji, usvajanju, razumijevanju te ovladavanju osnovnim tehnikama i metodama te njihovom primjenom u praktičnim zadacima i problemima.

 • Sadržaj kolegija možete vidjeti ovdje.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić

 vrijeme konzultacija

ASISTENT Ivan Papić

 vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014.
 2. M. Benšić, N. Šuvak, Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2013.
 3. J. Pitman, Probability, Springer, 1993.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. L. E. Bain, M. Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 2008.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vjerojatnost i statistika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8-10h  0.5 / prizemlje
VJEŽBE - grupa A Utorak, 15-17h II. 47
VJEŽBE - grupa B Utorak, 17-19h II. 47

Svaki tjedan grupe mijenjaju svoje termine, što znači da oni koji su prošli tjedan imali raniji termin, sljedeći tjedan imaju kasniji termin i obratno.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirano polaganje dvaju kolokvija:

Kolokvij 1 - osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti, slučajne varijable, parametarske familije slučajnih varijabli, slučajni vektori (teorija i zadaci - 50 bodova).
Kolokvij 2 - deskriptivna statistika, osnove statističkog zaključivanja (zadaci - 50 bodova).


Barem 25 bodova ostvarenih putem prvog kolokvija i barem 25 bodova ostvarenih putem drugog kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij.

UVJET ZA POTPIS:

Kako bi se ostvario uvjet za potpis potrebno je na drugom kolokviju (iz statistike) ostvariti barem 40% od ukupnog broja bodova. Studenti koji ne zadovolje ovaj uvjet nemaju pravo na potpis.

PISMENI ISPIT

Ukoliko student putem kolokvija ne stekne pravo izravnog izlaska na usmeni ispit, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 25 od maksimalnih 50 bodova. Na pismenom ispitu studenti rješavaju zadatke iz vjerojatnosti (gradiva prvog kolokvija). Bodovima s pismenog ispita dodaju se bodovi s drugog kolokvija (ako je ostvaren uvjet za potpis, tj. barem 20 bodova).

Sa ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija (pismenog ispita), formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

Opis vježbe  Materijali 
 Osnove kombinatorike. Varijacije i permutacije. Kombinacije. Slučajan pokus i prostor elementarnih događaja.   pdf
 Vjerojatnost kao relativna frekvencija. Osnove algebre skupova. Klasična definicija vjerojatnosti  pdf
Klasična definicija vjerojatnosti, vjerojatnost na R i R2. Geometrijski pristup.  pdf
Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost događaja. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula  pdf
Slučajne varijable. Diskretne slučajne varijable. Neprekidne slučajne varijable  pdf
Funkcija distribucije diskretne slučajne varijable. Funkcija distribucije neprekidne slučajne varijable  pdf
Numeričke karakteristike diskretne slučajne varijable. Važne parametarske familije diskretnih slučajnih varijabli. Čebiševljeva nejednakost   pdf
Numeričke karakteristike neprekidne slučajne varijable. Važne parametarske familije neprekidnih slučajnih varijabli.  pdf
Diskretan slučajan vektor. Marginalne i uvjetne distribucije. Koeficijent korelacije i nezavisnost.  pdf
Statistički praktikum    baze
Prikupljanje i organizacija podataka. Deskriptivna statistika  pdf
Deskriptivna statistika. Mjere centralne tendencije podataka. Mjere raspršenosti podataka. Stršeće vrijednosti  pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Jednostavni slučajni uzorak. Procjenitelj. Intervalna procjena  pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Testiranje statističkih hipoteza.  pdf
Statističko zaključivanje - dvije varijable. Nevezani i vezani uzorci  pdf
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
Prvi kolokvij (2017./2018.)    
Prvi kolokvij (2016./2017.) Drugi kolokvij (2016./2017.)  
Prvi kolokvij (2015./2016.) Drugi kolokvij (2015./2016.)  

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

 3. veljače 2017.  17. veljače 2017.  27. travnja 2017. 20. lipnja 2017. 16. veljače 2018. 

 

 

OBAVIJESTI

 • Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 22.02.2018.  na Odjelu za matematiku prema sljedećem rasporedu.
 • Rezultate pismenog ispita održanog 16.02.2018. možete vidjeti ovdje. Uvidi u pismene ispite bit će u ponedjeljak, 19.02.2018. u 10:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat).
 • Konačne rezultate kolokvija možete vidjeti ovdje.
 • Popravni drugi kolokvij za one studente koji nisu ostvarili pravo potpisa održat će se u utorak, 13.02.2018. u 09:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat).
 • Usmeni ispit održat će se u utorak, 13.02.2018. u 10:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 25 (prvi kat).
 • Rezultate drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvij bit će u petak, 02.02.2018. u 09:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat).
 • Drugi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 29.01.2018. od 12:00h  u dvoranama II.47. i III.42. prema sljedećem rasporedu.
 • Ponavljanje za kolokvij održat će se u četvrtak, 25.01.2018. od 08:00 - 09:30h i od 09:30 - 11:00h u predavaonici II.47. prema uobičajenom rasporedu po grupama.
 • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će u utorak, 19.12.2017. netom prije vježbi ili u redovnom terminu konzultacija.
 • Iznimno sljedeći tjedan, vježbe će se održati 19.12.2017. od 10:00 - 12:00 i od 12:00 - 14:00 prema standardnom rasporedu za grupe.
 • Prvi kolokvij održat će se u petak, 15.12.2017. u 15:00h u dvoranama 0.5. i II.51. Raspored po dvoranama možete vidjeti ovdje. Studenti ponavljači koji žele pisati prvi kolokvij trebaju doći u dvoranu 0.5. Svi studenti trebaju ponijeti indeks na kolokvij. Korištenje kalkulatora je dopušteno.
 • U srijedu, 15.11.2017. u 14:00h održat će se predavanje (umjesto vježbi) u dvorani 0.4.
 • 15.11.2017. i 22.11.2017. neće se održavati vježbe zbog službene odsutnosti asistenta. Nadoknada vježbi bit će 28.11.2017. i 05.12.2017. u 08:00h u dvorani 0.5 za obje grupe zajedno.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment