Odjel za matematiku

 

 

Matematika II

94750 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IntegralMatematika II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama integralnog računa, teorije običnih diferencijalnih jednadžbi i linearne algebre koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf)

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević  Tijekom semestra prije ili poslije predavanja, ili u nekom terminu po dogovoru s   nastavnikom putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
ASISTENT  

 Tijekom semestra prije ili poslije auditornih vježbi.

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Osijek, 1998. (pdf)
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

PREPORUČENA LITERATURA

      1. M.Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski- Matematika , Osijek, 1994. (pdf)
      2. J.Pečarić i dr. - Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
      3. S. Kurepa - Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
      4. V. Devide i dr.- Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno. 
 
Nastava iz kolegija Matematika II izvodit će se u ljetnom semestru 2023. godine uživo.
 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima.

Ukoliko student na pojedinom kolokviju ostvari manje od 20 bodova, mora pristupiti pismenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Za prolaznu ocjenu na pismenom ispitu potrebno je imati dva cijela točno riješena zadatka.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

    1) Prezentacija korištena na predavanju 28. veljače i 7. ožujka 2023. u pdf obliku:  prez_1_Mat_II_ptf_2023.pdf 

    2) Prezentacija korištena na predavanju 7. ožujka i 14. ožujka 2023. u pdf obliku:   prez_2_Mat_II_ptf_2023.pdf  

    3) Prezentacija korištena na predavanju 21. ožujka 2023. u pdf obliku:    prez_3_Mat_II_ptf_2023.pdf  

    4) Prezentacija korištena na predavanju 28. ožujka 2023. u pdf obliku:    prez_4_Mat_II_ptf_2023.pdf 

    5) Prezentacija korištena na predavanju  4. travnja 2023. u pdf obliku:    prez_5_Mat_II_ptf_2023.pdf  

      (Dne 11. travnja 2023. predviđena nastava iz Matematike II (predavanja i auditorne vježbe) nije održana zbog opravdane             spriječenosti nastavnika.)

     6)  Prezentacija korištena na predavanju  18. travnja 2023. u pdf obliku:   prez_6_Mat_II_ptf_2023.pdf  ; obrađene su                   od strane 1 do strane 16 na toj prezentaciji (tj., diferencijalne jednadžbe prvog reda).

     7)  Za 25. travnja 2023. naputak studentima:  pročitajte drugi dio gornje prezentacije u pdf obliku (korištene na predavanju              18.IV.)  i to podnaslove:  Primjeri nekih diferencijalnih jednadžbi prvog reda (str. 17-20), te Linearne diferencijalne                       jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima (str 21-25).

     7b)   Napomena o kolokviju 1 iz Matematike II: 

          - Kolokvij 1 iz Matematike II održat će se u dva termina:

             - prvi termin kako je bilo dogovoreno, u utorak 2. svibnja 2023. od 8:00-10:00 sati, u predavaonici 1 na PTF-u, u                         zgradi u Tvrđi; 

             - na zamolbu nekih studenata (radi bolje pripreme za kolokvij 1), drugi termin pisanja kolokvija 1 iz Matematike II bit će                 u četvrtak, 11. svibnja 2023., od 8:00 - 10:00 sati u predavaonicama P3 i P4.

          Svaki student može po vlastitom odabiru izaći samo na jedan od dva gornja termina pisanja kolokvija 1 iz Matematike II              (tj., samo na jedan termin od dva termina, koji mu više odgovara). Uzorci zadataka u pdf obliku, za pripremu kolokvija 1              iz  Matematike II dani su  ovdje:    kol1_Mat_II_PTF_2022.pdf ,  kol1_Mat_II_PTF_2019.pdf ,                                                                                          Mat_II_PTF_pismeni_2022.pdf ,      Pitanja_teorija_kol1_Mat_II_PTF_2023.pdf  .

          U kolokvij 1 iz Matematike II ulazi gradivo od početka semestra do diferencijalnih jednadžbi prvog reda (no, ne                          Bernoullijeva dif.jedn. 1. reda i ne gradivo iza toga u drugom dijelu točke 7. Obične diferencijalne jednadžbe). 

     8)  Prezentacija za predavanje  2. svibnja 2023. u pdf obliku:   prez_7_Mat_II_ptf_2023.pdf  .

     8b)  Prezentacija o vektorima - drugi dio, skalarni i vektorski produkt, (za 2. svibnja i 9. svibnja 2023.) u pdf obliku:                                prez_7B_Mat_II_ptf_2023.pdf  . 

      9)  Prezentacija za predavanje  o sustavima linearnih jednadžbi,  9. svibnja  i 16. svibnja 2023. u pdf obliku:                                         prez_8_Mat_II_ptf_2023.pdf  

      10)  Prezentacija za predavanje  o sustavima linearnih jednadžbi, te o matricama i determinantama, 23. svibnja 2023. u pdf          obliku:     prez_8B_Mat_II_ptf_2023.pdf             prez_9_Mat_II_ptf_2023.pdf

 

     

 

Materijali s predavanja: 

 

 Pitanja za teorijski dio gradiva za kolokvij 1 iz Matematike II mogu se vidjeti ovdje:  pitanja_teorija_kolokvij_1_Mat_II_2022

 Pitanja za teorijski dio gradiva za kolokvij 2 iz Matematike II mogu se vidjeti ovdje:  pitanja_teorija_kolokvij_2_Mat_II_2022

 

Materijali s vježbi: dostupne video materijale od akad. god. 2019./2020. možete pogledati ovdje, dok pripadne pdf-ove možete pogledati ovdje.

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Matematika II pismeni - 13.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 30.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 05.09.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 03.10.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 23.06.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 21.09.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 25.02.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 06.04.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 24.06.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 09.09.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 28.06.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 12.07.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 01.09.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 15.09.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni -2021. (pdf)
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Matematika II K1 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2017/18. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2017/18. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2020/21. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2020/21. (pdf)

 

OBAVIJESTI

  

 • [3.VI.2023.]  Kolokvij 2 iz Matematike II (drugi dio gradiva: o vektorima, sustavima linearnih jednadžbi, matricama, determinantama) bit će u utorak 6. lipnja 2023. od 8:00 sati do 10:00 sati i to: u predavaonici P1 za studente s popisa rezultata kolokvija 1 abecedno, čija prezimena počinju s A (od Ageljić) do Mikolčević, a u predavaonici P2 za studente čija prezimena počinju od  Milićević do Zatko (u zgradi PTF-a u Tvrđi). Nakon toga održat će se predviđena nastava iz Matematike II.
 • [15.V.2023.]  Rezultati pisanog kolokvija 1 iz Matematike II održanog u drugom terminu 11. svibnja 2023. mogu se vidjeti ovdje:  rez_kol_1_Mat_II_PTF_11_V_2023.pdf .  Ocijenjeni pisani kolokviji 1 iz Matematike II mogu se vidjeti u utorak 16. svibnja 2023. u predavaonici 1 zgrade PTF-a u Tvrđi, u 11:45 sati, nakon predavanja iz Matematike II.
 • [8.V.2023.]  Kolokvij 1 iz Matematike II u drugom terminu, za one studente koji nisu izašli na kolokvij 1 u prvom terminu, bit će u četvrtak 11. svibnja 2023. od 8:00 sati do 10:00 sati i to: u predavaonici 3 za studente čija prezimena počinju s A do Lj, te u predavaonici 4 za studente čija prezimena počinju s M do Ž (u zgradi PTF-a u Tvrđi).  
 • [8.V.2023.]  Rezultati pisanog kolokvija 1 iz Matematike II održanog u prvom terminu 2. svibnja 2023. mogu se vidjeti ovdje:  rez_kol_1_Mat_II_PTF_2_V_2023.pdf .  Ocijenjeni pisani kolokviji 1 iz Matematike II mogu se vidjeti u utorak 9. svibnja 2023. u predavaonici 1 zgrade PTF-a u Tvrđi, u 11:45 sati, nakon predavanja iz Matematike II.
 • [25.IV.2023.]  Napomena o kolokviju 1 iz Matematike II: 

       - Kolokvij 1 iz Matematike II održat će se u dva termina:

               - prvi termin kako je bilo dogovoreno, u utorak 2. svibnja 2023. od 8:00-10:00 sati, u predavaonici 1 na PTF-u, u zgradi u Tvrđi; 

               - na zamolbu nekih studenata (radi njihove bolje pripreme za kolokvij 1), drugi termin pisanja kolokvija 1 iz Matematike II bit će u četvrtak, 11. svibnja 2023., od 8:00 - 10:00 sati u predavaonicama P3 i P4.

            Svaki student može po vlastitom odabiru izaći samo na jedan od dva gornja termina pisanja kolokvija 1 iz Matematike II  (tj., samo na jedan termin od dva gornja termina, koji mu više odgovara). Uzorci zadataka u pdf obliku, za pripremu kolokvija 1 iz  Matematike II dani su na ovoj web strani, iznad kod Nastavnih materijala pod 7).

 • [11.IV.2023.] Pisani kolokvij 1 iz Matematike II održat će se u utorak 2. svibnja 2023. na PTFOS-u.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment