Matematika II

94750 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IntegralMatematika II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama integralnog računa, teorije običnih diferencijalnih jednadžbi i linearne algebre koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf)

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević  Dok traje nastava na daljinu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ASISTENT doc.dr.sc. Marija Miloloža Pandur putem e-maila ili aplikacije Zoom

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Osijek, 1998. (pdf)
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

PREPORUČENA LITERATURA

      1. M.Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski- Matematika , Osijek, 1994. (pdf)
      2. J.Pečarić i dr. - Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
      3. S. Kurepa - Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
      4. V. Devide i dr.- Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10h-12h P-1
VJEŽBE - grupa 1 Petak, 8h-10h P-2
VJEŽBE - grupa 2 Petak, 10h-12h P-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Obavijest o kriterijima vrednovanja i provedbi ispita iz predmeta Matematika II na preddiplomskom studiju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u uvjetima nastave na daljinu za akad. god. 2019./2020. možete vidjeti ovdje:       

                                                         ispiti_Matematika_II_2020  

Pitanja za prvu domaću zadaću:    pitanja_1dz_Mat_II_2020

Pitanja za drugu domaću zadaću:    pitanja_2dz_Mat_II_2020

     Napomena:  Za drugu domaću zadaću potrebno je odgovoriti na 4 pitanja, kako je opisano u gornjoj obavijesti pod ispiti_Matematika_II_2020. Drugu domaću zadaću molimo ne slati na dan pisanja online pisanog ispita iz Matematike II (tj.,  ne slati  18.06.2020., niti 2.07.2020., ni 13.07.2020.), jer će taj dan biti poslane datoteke pisanih ispita studenata koji izađu na pisani dio ispita iz Matematike II. 

  

 

TERMINI PISMENIH ISPITA u akad. god. 2019./2020.

18.6.2020. u 11h, 2.7.2020. u 11h, 13.7.2020. u 13h , 2.9.2020. u 11h, 16.9.2020. u 11h, 29.9. 2020. u 10h.

Ispiti u rujnu će biti ONLINE prema sljedećim uputama:

1) U 10:55 na donje mjesto postavit će se  PDF dokument pismenog ispita (5 zadataka). 

STROGO JE ZABRANJENO PREPISIVANJE, DOGOVARANJE S DRUGIMA I DAVANJE NEKOME DA RJEŠAVA UMJESTO VAS!

pfd 16.9.2020.

 

2) Na prazne papire napišite Ime, prezime i JMBAG studenta. Rješenja zadataka i postupak  rješavanja treba uredno napisati na papire: JEDAN ZADATAK PO STRANICI (ako je moguće), te poredati zadatke PO REDU. Po završetku ispita (do 13.15h) na proizvoljan način treba napraviti PDF file vaših rješenja i poslati ga na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Predlažemo neke metode za stvaranje konačnog PDF filea:

a) Vlastiti skener
Konačan PDF file nazvati s PI_Ime_Prezime.   

b) Aplikacija Office Lens

i) Na vaše pametne telefone instalirajte s Google Play-a besplatnu aplikaciju Office Lens (džepni skener).
ii) Pokrenite aplikaciju i neka bude uključena opcija slikanja "DOKUMENT".
iii) Pažljivo naciljajte pojedini list tako da treptavi pravokutnik obuhvati kompletan sadržaj lista i uslikajte ga.
iv) Kliknite na "Gotovo".
v) Spremite slike u "Galerija". Dakle, čekirajte "Galerija", a ostale datoteke odčekirajte.
vi) Idite u vašu galeriju, označite sve slike sa zadacima i otvorite ih s ovom aplikacijom. Dakle, idite jednostavno na "Dijeli" i odaberite "Office Lens". Nakon toga opet kliknite na "Gotovo" i čekirajte "PDF", a ostalo odčekirajte i napišite naslov PI_Ime_Prezime.
vii) Dobiveni PDF file nalazi se u aplikaciji i vidite ga odmah. U slučaju da ste izišli iz aplikacije, ponovno ju pokrenete i kliknete na tri točkice koje se nalaze desno na vrhu i odaberete "Moje datoteke". Tu je dobiveni PDF file.

c) Uslikati rješenja, povezati ih u jedan PDF, umanjiti PDF ako je veći od 5MB i poslati ga na navedenu adresu. Možete postupiti na sljedeći način:

i) Otvorite web stranicu https://jpg2pdf.com/
ii) Kliknite na "UPLOAD FILES" i uploadajte sve vaše slike. Vidjet ćete kako program od dobivenih JPG-ova pravi PDF-ove.
iii) Kad PDF-ovi budu spremni, ispod kliknite na "COMBINED". Tada će vaši PDF-ovi slika biti povezani u jedan PDF file.  
iv) Spremite na svoje računalo dobiveni PDF file.
v) Ako je PDF file velik barem 5MB, na istoj stranici kliknite na "PDF Compressor", uploadajte taj veliki PDF. Program će ga umanjiti. Spremite taj novodobiveni umanjeni PDF i nazovite ga s PI_Ime_Prezime.     

3) Dobiveni PDF file s rješenjima zadataka potrebno je poslati na navedenu adresu do 13:15.

4) Asistentica  će ispraviti pismene ispite. Komentare na rješenja pisat će u primljenom PDF-u.

6) Po objavi rezultata pismenih ispita bit će naveden termin kada ćete se moći e-mailom javiti asistentici na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako biste pogledali vaše pismene ispite.

7) U tom terminu asistentica će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog ispita s kometarima na njihovu e-mail adresu.

MOLIMO VAS, NEKOLIKO DANA PRIJE SAMOGA ISPITA POKUŠAJTE PROVESTI NEKI OD POSTUPAKA IZ (2) ZA DOBIVANJE KONAČNOG PDF-A NA PROIZVOLJNIM MATERIJALIMA KAKO BISTE SVE IMALI UVJEŽBANO I NE BISTE IMALI TEHNIČKIH PROBLEMA NA SAMOM PISMENOM ISPITU.

Ovdje dolje navedeno odnosi se na ispite kada se izvodi redovna kontakt nastava:

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima.

Ukoliko student na najviše jednom kolokviju ostvari manje od 35 bodova, omogućit će mu se izlazak na popravni kolokvij. Ukoliko student na oba kolokvija ostvari manje od 35 bodova (po kolokviju), mora pristupiti pismenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Za prolaznu ocjenu na pismenom ispitu potrebno je imati dva cijela točno riješena zadatka.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

    NASTAVNI MATERIJALI ZA SAMOSTALNO UČENJE:

 

12)  4.VI.2020.  Naputak studentima za 4. lipnja 2020. (prezentacija, 15. predavanje):

                     matrice_determinante_10_nastavak_2020

    12a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku:  10. Matrice. Determinante. - nastavak   

    12b) Kao nadopunu,  možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.)  samo neke odgovarajuće dijelove sljedećeg podpoglavlja:   LA.5 Determinante (236.-246.)

 

11)  28.V.2020.  Naputak studentima za 28.svibnja 2020. (prezentacija, 14. predavanje):

                     matrice_determinante_10_2020

    11a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku:  10. Matrice. Determinante.   

    11b) Kao nadopunu,  možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.)  samo neke odgovarajuće dijelove sljedećeg podpoglavlja:   LA.3 Matrice (213.-223.)

 

10)  21.V.2020.  Naputak studentima za 21.svibnja 2020. (prezentacija, 13. predavanje):

                     sustavi_linearnih_jednadzbi_9_nastavak_2020

    10a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku:  9. Sustavi linearnih jednadžbi - nastavak   

    10b) Kao nadopunu,  možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.)  neke odgovarajuće dijelove sljedećeg podpoglavlja:   LA.5.2 Cramerovo pravilo (246.-247.)

 

9)  14.V.2020.  Naputak studentima za 14.svibnja 2020. (prezentacija, 12. predavanje):

                     sustavi_linearnih_jednadzbi_9_2020

    9a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku:  9. Sustavi linearnih jednadžbi   

    9b) Kao nadopunu,  možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.)  neke odgovarajuće dijelove sljedećeg Poglavlja:  LA .4  Sustav linearnih algebarskih jednadžbi  (str. 229.-231), LA.4.1 Gaussova metoda (231.-234.)

 

8)  7.V.2020.  Naputak studentima za 7.svibnja 2020. (prezentacija, 11. predavanje):

                   vektori_8_C_ptfos_2020    (pdf)          sustavi_linearnih_jednadzbi_9_uvod_2020

    8a) Pročitajte i proučite gornje priložene tekstove u pdf obliku:  8. C  Mješoviti  produkt  ,  9. Sustavi linearnih jednadžbi -Uvod  

    8b) Kao nadopunu, za vizualizaciju teme o vektorima možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.)  neke odgovarajuće dijelove sljedećeg Poglavlja:  LA .1 . Vektori u prostoru (str. 183.), LA.1.6 Mješoviti produkt (198.-199.)

 

7)  30.IV.2020.  Naputak studentima za 30. travnja 2020. (prezentacija, 10. predavanje):

                   vektori_8_B_ptfos_2020    (pdf)

    7a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku:  8. B  Skalarni i vektorski produkt    

    7b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.)  neke odgovarajuće dijelove sljedećeg Poglavlja:  LA .1 . Vektori u prostoru (str. 183.), LA.1.4 Skalarni produkt (193.-195.), LA.1.5 Vektorski produkt (str. 196.-198.)

 

6)  23.IV.2020.  Naputak studentima za 23. travnja 2020. (prezentacija, 9. predavanje):

                   vektori_8_ptfos_2020    (pdf)

    6a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku:  8. Vektori u prostoru    

    6b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi D. Jukić, R. Scitovski: Matematika I  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, osnovna literatura pod 1.  neke odgovarajuće dijelove sljedećeg Poglavlja:  LA .1 . Vektori u prostoru (str. 183.-192.)

 

5)  16.IV.2020.  Naputak studentima za 16. travnja 2020. (prezentacija, 8. predavanje):

                   diferencijalne_jednadzbe_7_A_ptfos_2020    (pdf)

    5a) Pročitajte i proučite gornji priloženi tekst u pdf obliku: to je nadopunjen tekst u poglavlju 7. Obične diferencijalne jednadžbe,  s dodanim dijelom  4. Bernoullijeva diferencijalna jednadžba    

    5b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi Crnjac, Jukić, Scitovski: Matematika  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, preporučena literatura pod 1.)  samo neke odgovarajuće dijelove sljedećeg Poglavlja:  8. Diferencijalne jednadžbe (str. 284), 8.1.Postavljanje diferencijalnih jednadžbi (str. 286.), 8.2 Osnovni tipovi diferencijalnih jednadžbi prvog reda  ( o linearnim dif.jedn. 1. reda i Bernoullijevoj dif.jedn.)     

 

4)  9.IV.2020.  Naputak studentima za 9. travnja 2020. (prezentacija 7. predavanje):

                   diferencijalne_jednadzbe_7_ptfos_2020    (pdf)

    4a) Pročitajte i proučite priloženi tekst u pdf obliku: poglavlje 7. Obične diferencijalne jednadžbe  

    4b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi Crnjac, Jukić, Scitovski: Matematika  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, preporučena literatura pod 1.)  samo neke odgovarajuće dijelove sljedećeg Poglavlja:  8. Diferencijalne jednadžbe (str. 284), 8.1.Postavljanje diferencijalnih jednadžbi (str. 286.), 8.2 Osnovni tipovi diferencijalnih jednadžbi prvog reda (do str. 292.)  (nastavak će se u sljedećem terminu - tjednu razmatrati; o linearnim dif.jedn. 1. reda)     

3)  2.IV.2020.  Naputak studentima za 2. travnja 2020. (prezentacija 6. predavanje):

                   primjene_odredjeni_integral_6_ptfos_2020    (pdf)

    3a) Pročitajte i proučite priloženi tekst u pdf obliku: poglavlje 6. Neke primjene određenog integrala 

    3b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi Crnjac, Jukić, Scitovski: Matematika  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, preporučena literatura pod 1.)  samo neke odgovarajuće dijelove sljedećeg podpoglavlja:  7.2 Određeni integral (str. 235.).    (Za auditorne vježbe vidite pod Obavijesti na ovoj web stranici.)

 

  2)  26.III.2020.  Naputak studentima za 26. ožujka 2020. (prezentacija 5. predavanje):

                   odredjeni_integral_5_ptfos_2020    (pdf)

    2a) Pročitajte i proučite priloženi tekst u pdf obliku: poglavlje 5. Određeni integral 

    2b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi Crnjac, Jukić, Scitovski: Matematika  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, preporučena literatura pod 1.)  samo neke odgovarajuće dijelove sljedećeg podpoglavlja:  7.2 Određeni integral (str. 235.).    (Za auditorne vježbe vidite pod Obavijesti na ovoj web stranici.)

 

1)  19.III.2020.  Naputak studentima i nastavni materijali za samostalno učenje (prezentacija 4. predavanje):

                   integrali_iracionalne_trigonometrijske_4   (pdf)

    1a) Pročitajte i proučite priloženi tekst u pdf obliku: poglavlje 4. Integriranje iracionalnih i trigonometrijskih funkcija. 

    1b) Kao nadopunu, možete pogledati u knjizi Crnjac, Jukić, Scitovski: Matematika  u pdf obliku (dostupnoj iznad na ovoj web stranici za preuzeti, preporučena literatura pod 1.)  neke odgovarajuće dijelove sljedećih podpoglavlja:  7.5.3 Integriranje iracionalnih funkcija (str. 275.)  i  7.5.4 Integriranje trigonometrijskih funkcija (str. 279.).        (Za auditorne vježbe vidite pod Obavijesti na ovoj web stranici.)   

    1c) U slučaju nejasnoća, možete se javiti voditelju kolegija na email. 

   

Materijali s predavanja:

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Matematika II pismeni - 13.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 30.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 05.09.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 03.10.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 23.06.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 21.09.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 25.02.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 06.04.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 24.06.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 09.09.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 28.06.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 12.07.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 01.09.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 15.09.2017. (pdf)
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Matematika II K1 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2017/18. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2017/18. (pdf)

 

OBAVIJESTI

[17.9.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 16.9.2020.: JMBAG 0113147846 55/100, 0113147477 27/100. Na pismenom ispitu je bilo moguće ostvariti najviše 100 bodova, a to će biti skalirano nakon objave rezultata domaćih zadaća kako stoji u uputama o pravilu polaganja ispita. Svi studenti koji nisu ostvarili minimalno 20/100 bodova na pismenom ispitu trebaju ponovno polagati pismeni ispit. UVID U ISPITE:  petak, 18.9.2020., od 10h do 11h, putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U tom terminu asistentica će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog ispita s kometarima na njihovu e-mail adresu. Naknadne primjedbe neće biti uvažene. Molim da se u navedenom terminu ne šalju domaće zadaće.

[8.IX.2020., napisao T. Marošević]  Ukupni rezultati s predloženom ocjenom iz Matematike II za svakog studenta, za  ispitni rok od 2. rujna 2020. mogu se vidjeti ovdje:     ukupni_rezultati_Mat_II_2_IX_2020  .  Ako tko od studenata ima neku primjedbu ili je potrebno što dodatno pojasniti, možete se obratiti emailom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .  Ako ne bude primjedbi, predložene ocjene bit će upisane u bazu ispita.

[3.9.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 2.9.2020.: ovdje (pdf). Na pismenom ispitu je bilo moguće ostvariti najviše 100 bodova, a to će biti skalirano nakon objave rezultata domaćih zadaća kako stoji u uputama o pravilu polaganja ispita. Svi studenti koji nisu ostvarili minimalno 20/100 bodova na pismenom ispitu trebaju ponovno polagati pismeni ispit. UVID U ISPITE:  ponedjeljak, 7.9.2020., od 12h do 13h, putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U tom terminu asistentica će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog ispita s kometarima na njihovu e-mail adresu. Naknadne primjedbe neće biti uvažene. Molim da se u navedenom terminu ne šalju domaće zadaće.

[16.VII.2020., napisao T. Marošević]  Ukupni rezultati s predloženom ocjenom iz Matematike II za svakog studenta, za treći ispitni rok od 13. srpnja 2020. mogu se vidjeti ovdje:     ukupni_rezultati_Mat_II_13_VII_2020  .  Ako tko od studenata ima neku primjedbu ili je potrebno što dodatno pojasniti, možete se obratiti emailom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .  Ako ne bude primjedbi, predložene ocjene bit će upisane u bazu ispita.

     Napomena:  Neki studenti su u odgovorima na teorijsko pitanje 11.  za drugu domaću zadaću, u vezi mješovitog produkta tri vektora, doslovce naveli primjer s predavanja u datoteci  vektori_8_C_ptfos_2020 u kojoj bila je jedna pogreška u izračunu determinante kod Primjera za mješoviti produkt. Sada je to ispravljeno (vidjeti ovdje iznad pod 8) 7.V.2020.;  možete preuzeti ispravnu datoteku pod  vektori_8_C_ptfos_2020 . Molim ukažite na to i drugim studentima koji su na 1. ispitnom roku položili Matematiku II, jer vjerojatno nisu gledali ovu Obavijest.

[14.7.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 13.7.2020.: ovdje (pdf). Na pismenom ispitu je bilo moguće ostvariti najviše 100 bodova, a to će biti skalirano nakon objave rezultata domaćih zadaća kako stoji u uputama o pravilu polaganja ispita. Svi studenti koji nisu ostvarili minimalno 20/100 bodova na pismenom ispitu trebaju ponovno polagati pismeni ispit. UVID U ISPITE:  srijeda, 15.7.2020., od 14h do 15h, putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U tom terminu asistentica će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog ispita s kometarima na njihovu e-mail adresu. Naknadne primjedbe neće biti uvažene. Molim da se u navedenom terminu ne šalju domaće zadaće.

[9.VII.2020., napisao T. Marošević]  Ukupni rezultati s predloženom ocjenom iz Matematike II za svakog studenta, za drugi ispitni rok od 2. srpnja 2020. mogu se vidjeti ovdje:     ukupni_rezultati_Mat_II_2_VII_2020  .  Ako tko od studenata ima neku primjedbu ili je potrebno što dodatno pojasniti, možete se obratiti emailom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .  Ako ne bude primjedbi, predložene ocjene bit će upisane u bazu ispita. 

[3.7.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 2.7.2020.: ovdje (pdf). Na pismenom ispitu je bilo moguće ostvariti najviše 100 bodova, a to će biti skalirano nakon objave rezultata domaćih zadaća kako stoji u uputama o pravilu polaganja ispita. Svi studenti koji nisu ostvarili minimalno 20/100 bodova na pismenom ispitu trebaju ponovno polagati pismeni ispit. UVID U ISPITE:  ponedjeljak, 6.7.2020., od 14h do 15h, putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U tom terminu asistentica će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog ispita s kometarima na njihovu e-mail adresu. Naknadne primjedbe neće biti uvažene. Molim da se u navedenom terminu ne šalju domaće zadaće.

[3.VII.2020., napisao T. Marošević]  Ukupni rezultati s predloženom ocjenom iz Matematike II za svakog studenta, za prvi ispitni rok od 18. lipnja 2020. mogu se vidjeti ovdje:     ukupni_rezultati_Mat_II_18_VI_2020  .  Ako tko od studenata ima neku primjedbu ili je potrebno što dodatno pojasniti, možete se obratiti emailom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .  Ako ne bude primjedbi, predložene ocjene bit će upisane u bazu ispita. 

[28.VI.2020., napisao T.Marošević]  Zbog velikog broja domaćih zadaća za pregledati, još nisu gotovi ukupni rezultati s predloženom ocjenom za svakog studenta, za prvi ispitni rok od 18. lipnja 2020. Koliko sam dosad uočio pregledom domaćih zadaća, skoro svatko od studenata tko je poslao obje domaće zadaće će imati iz domaćih zadaća od 25 do 30 bodova. To znači da svatko od studenata tko ima i pozitivnu ocjenu na pismenom ispitu iz Matematike II, bi imao ukupno pozitivnu ocjenu. Primjerice, ako student ima minimum od 20 bodova na pismenom, to je skalirano 20/10 * 7= 14 bodova, plus dom. zad. uzmimo da je 26 bodova, što čini ukupno 40 bodova (tj., 40%) i to je ocjena dovoljan (2). Na pr., ako student ima 70 bodova na pismenom, to je skalirano 70/10 * 7= 49 bodova, plus dom. zad. uzmimo da je 25 bodova, što čini ukupno 74 boda (tj., 74%) i to je ocjena vrlo dobar (4). Stoga, na ovaj način svaki student može izračunati svoju ocjenu koju bi mogao dobiti na ovom ispitnom roku. Ukupni rezultati s predloženim ocjenama iz Matematike II na ispitnom roku 18.VI.2020. bit će objavljeni sljedećih dana.

[24.6.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 18.6.2020.: ovdje (pdf). Na pismenom ispitu je bilo moguće ostvariti najviše 100 bodova, a to će biti skalirano nakon objave rezultata domaćih zadaća kako stoji u uputama o pravilu polaganja ispita. Svi studenti koji nisu ostvarili minimalno 20/100 bodova na pismenom ispitu trebaju ponovno polagati pismeni ispit. Studenti koji su prekršili pravila pisanja online ispita su dobili 0 bodova, a u slučaju ponovnoga kršenja, bit će za njih poduzete STEGOVNE MJERE (vidi link). UVID U ISPITE: četvrtak, 25.6.2020., od 12h do 13h, putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U tom terminu asistentica će zainteresiranim studentima poslati PDF file ispravljenog ispita s kometarima na njihovu e-mail adresu. Naknadne primjedbe neće biti uvažene. Molim da se u navedenom terminu ne šalju domaće zadaće.

[4.6.2020.] MATERIJALI ZA 15. VJEŽBE (5.6.2020.): ovdje1 (pdf), ovdje2 (pdf), ovdje3 (pdf, zadaci 1.-5., zad. 3. pomoću svojstava determinanti), ovdje4 (pdf).  Popratni video zapis s 15. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese. Naslov vježbi:   3.2. Regularne matrice. 3.3. Determinante i Gaussova metoda eliminacije u matričnom obliku. Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću.

[27.5.2020.] MATERIJALI ZA 14. VJEŽBE (28.5.2020.): zadaci (pdf, 68 KB) i rješenja (pdf, 1.17 Mb). Popratni video zapis s 14. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese. Naslov vježbi:   3. Matrice. 3.1. Neke specijalne matrice.Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. Također, možete pogledati dodatne zadatke iz Linearne algebre s rješenjima (pdf) te dodatne, bez rješenja (pdf).

[21.5.2020.] MATERIJALI ZA 13. VJEŽBE (21.5.2020.): ovdje (pdf, 3.59 Mb). Popratni video zapis s 13. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese. Naslov vježbi:   2.2. Primjena sustava linearnih jednadžbi u jednadžbi kemijske reakcije, 2.3. Cramerovo pravilo. Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću

[21.5.2020.] REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 19.5.2020.: JMBAG 0113146069 ocjena 5, JMBAG 0113147248 ocjena 2. Studenti se za uvid mogu javiti do 22.5.2020. do 10h na e-mail lprimora [at] mathos.hr.

[15.5.2020.] MATERIJALI ZA 12. VJEŽBE (15.5.2020.): ovdje (pdf, 3.81 Mb). Popratni video zapis s 12. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u nedjelju. Naslov vježbi:   1.4. Mješoviti produkt 2. Gaussova metoda eliminacije za rješavanje sustava linearnih jednadžbi.  Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću

[6.5.2020.] MATERIJALI ZA 11. VJEŽBE (8.5.2020.): ovdje (pdf). Popratni video zapis s 11. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u petak. Naslov vježbi:   1.2. Skalarni produkt (nastavak). 1.3. Vektorski produkt.  Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću.

[1.5.2020.] MATERIJALI ZA 10. VJEŽBE (1.5.2020.): ovdje (pdf). Popratni video zapis s 10. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u subotu. Nova cjelina: III LINEARNA ALGEBRA. Naslov vježbi:  1. Vektori u prostoru. 1.1. Linearna (ne)zavisnost. 1.2. Skalarni produkt.  Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail ili putem messengera (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku (polu)riješenog zadatka).

[23.4.2020.] MATERIJALI ZA 9. VJEŽBE (24.4.2020.): ovdje (pdf) . Popratni video zapis s 9. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u petak. Naslov vježbi:  4. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. 5. Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi.  Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail ili putem messengera (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku (polu)riješenog zadatka).

[16.4.2020.] MATERIJALI ZA 8. VJEŽBE (17.4.2020.): ovdje (pdf) . Popratni video zapis s 8. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u petak. Naslov vježbi:  Diferencijalne jednadžbe sa separiranim varijablama (nastavak). 3. Homogene diferencijalne jednadžbe Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail ili putem messengera (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku (polu)riješenog zadatka).

[9.4.2020.] MATERIJALI ZA 7. VJEŽBE (10.4.2020.): ovdje (pdf, 2.18MB) i ovdje (0.97MB) . Popratni video zapis s 7. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u petak. Naslov vježbi: Primjene određenih integrala: računanje volumena, računanje duljine luka krivulje. II Obične diferencijalne jednadžbe. Diferencijalne jednadžbe sa separiranim varijablama.  Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail ili putem messengera (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku (polu)riješenog zadatka).

[1.4.2020.] MATERIJALI ZA 6. VJEŽBE (3.4.2020.): ovdje (pdf, 2.43MB). Popratni video zapis s 6. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese najkasnije u petak. Naslov vježbi: Određeni integral. Newton-Leibnitzova formula. Primjene određenih integrala: računanje površine.  Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail ili putem messengera (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku (polu)riješenog zadatka).

[25.3.2020.] MATERIJALI ZA 5. VJEŽBE (27.3.2020.): ovdje (pdf, 2.05MB). Popratni video zapis s 5. vježbi studenti će dobiti na e-mail adrese koje su prijavljene u referadi. Naslov vježbi: Integriranje nekih iracionalnih funkcija. Integriranje nekih trigonometrijskih funkcija. Potrebno je proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail ili putem messengera (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku (polu)riješenog zadatka).

[16.3.2020.] S obzirom na nastavu na daljinu, studenti trebaju sami proći kroz materijale koji će im nastavnici postaviti na web stranicu kolegija.

MATERIJALI ZA 4. VJEŽBE (20.3.2020.): ovdje (pdf). Prve dvije stranice materijala dane su kao ponavljanje srednjoškolskog gradiva koje je potrebno u narednim zadacima. Naslov vježbi: Integriranje racionalnih funkcija. Potrebno je zapamtiti tipove racionalnih funkcija koje se pojavljuju kao podintegralne funkcije, proći detaljno kroz riješene zadatke, te riješiti zadatke za zadaću. U slučaju poteškoća javiti se asistentici na e-mail (napisati što nije jasno: možete i priložiti sliku riješenog zadatka).

 

 

 

0113147178
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment