Odjel za matematiku

Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika, smjer: nastavnički

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2020./2021. godini iznosi:

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BROJ MJESTA
redoviti studenti izvanredni studenti strani državljani ukupno
Diplomski studij Matematika 54 0 6 60
smjer: Financijska matematika i statistika 34 0 1 35
smjer: Matematika i računarstvo 20 0 5 25
Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički  29  0 30 

 

Uvjeti upisa

 1. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika i smjer: Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

 2. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, preddiplomski sveučilišni studij matematike i računarstva odnosno srodni preddiplomski sveučilišni studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta ako je na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvareno barem 150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom odgovarajućih izbornih predmeta i to najvišedo 30 ECTS bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise.

 3. Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih  na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

Termini upisa

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju za prvi upisni rok: od 14. do 25. rujna 2020., a za drugi upisni rok od 28. rujna do 7. listopada 2020.

Uz prijavu treba priložiti:

 • uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
 • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
 • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
 • ispunjeni formular prijave za razredbeni postupak.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi.

Lista kandidata koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku bit će objavljena 29. rujna 2020., a u drugom upisnom roku 8. listopada 2020.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku obavljat će se 30. rujna 2020., a u drugom upisnom roku 9. listopada 2020.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti potvrdu o uplati 480,00 kn na ime troškova upisa (450,00 kn troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kn projekti Studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta), kopiju osobne iskaznice i dvije fotografije.

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se "pomiče crta" i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi.

IZVANREDNI ISPITNI ROK

 1. Izvanredni ispitni rok u listopadu 2020. godine odobrava se studentima na studijima Odjela za matematiku kojima nedostaje jedan ispit:
  • za upis u višu godinu studija
  • za završetak studija
  • za upis ponavljačke godine
  • za zadržavanje statusa redovitog studenta.
 2. Pisani dio ispita u izvanrednom ispitnom roku za sve predmete održat će se 9. listopada 2020.
 3. Rok za predaju završnih radova produžuje se do 26. listopada 2020.
 4. Uvodi se treći upisni rok za upis na diplomske sveučilišne studije. Prijave traju od 12. do 28. listopada 2020. Lista kandidata koji su stekli pravo upisa objavit će se 29. listopada 2020., a upisi će biti 30. listopada 2020.