Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika, smjer: nastavnički

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2020./2021. godini iznosi:

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BROJ MJESTA
redoviti studenti izvanredni studenti strani državljani ukupno
Diplomski studij Matematika 54 0 6 60
smjer: Financijska matematika i statistika 34 0 1 35
smjer: Matematika i računarstvo 20 0 5 25
Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički  29  0 30 

 

Uvjeti upisa

  1. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika i smjer: Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

  2. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, preddiplomski sveučilišni studij matematike i računarstva odnosno srodni preddiplomski sveučilišni studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta ako je na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvareno barem 150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom odgovarajućih izbornih predmeta i to najvišedo 30 ECTS bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise.

  3. Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih  na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

Termini upisa

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju za prvi upisni rok: od 14. do 25. rujna 2020., a za drugi upisni rok od 28. rujna do 7. listopada 2020.

Uz prijavu treba priložiti:

  • uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
  • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
  • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
  • ispunjeni formular prijave za razredbeni postupak.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi.

Lista kandidata koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku bit će objavljena 29. rujna 2020., a u drugom upisnom roku 8. listopada 2020.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku obavljat će se 30. rujna 2020., a u drugom upisnom roku 9. listopada 2020.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti potvrdu o uplati 480,00 kn na ime troškova upisa (450,00 kn troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kn projekti Studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta), kopiju osobne iskaznice i dvije fotografije.

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se "pomiče crta" i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi.