Odjel za matematiku

Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika, smjer: nastavnički

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2022./2023. godini iznosi:

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BROJ MJESTA
redoviti studenti izvanredni studenti strani državljani ukupno
Diplomski studij Matematika 58 0 2 60
smjer: Financijska matematika i statistika 34 0 1 35
smjer: Matematika i računarstvo 24 0 1 25
Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički  29  0 30 

Redoviti studenti koji po prvi put upisuju I. godinu studija, a prethodno nisu studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini studija ne plaćaju troškove studija.

Strani studenti plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 5.500 kuna.

Uvjeti upisa

  1. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika i smjer: Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

  2. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, preddiplomski sveučilišni studij matematike i računarstva odnosno srodni preddiplomski sveučilišni studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta ako je na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvareno barem 150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom odgovarajućih izbornih predmeta i to najvišedo 30 ECTS bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise.

  3. Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih  na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

Termini upisa

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju za prvi upisni rok: od 19. do 26. rujna 2022., a za drugi upisni rok od 27. rujna do 4. listopada 2022.

Uz prijavu treba priložiti:

  • uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
  • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
  • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
  • ispunjeni formular prijave za razredbeni postupak.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku obavljat će se 30. rujna 2022., a u drugom upisnom roku 7. listopada 2022.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti potvrdu o uplati 330,00 kn na ime troškova upisa (300,00 kn troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kn projekti Studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta), kopiju osobne iskaznice i jednu fotografiju.

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se "pomiče crta" i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi.