Fakultet primijenjene matematike i informatike

Geometrija ravnine i prostora

M010 (2+3+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

geo imgGeometrija ravnine i prostora izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je na uvodnom nivou zasnovanom na geometriji ravnine i prostora upoznati studente s osnovama linearne algebre.

 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivana Kuzmanović Utorkom u 11h, kabinet 3, 1.kat
ASISTENT Darija Brajković Nakon vježbi ili po dogovoru putem maila
ASISTENT Katarina Vincetić Nakon vježbi ili po dogovoru putem maila
DEMONSTRATOR Petra Stehlik Ponedjeljkom 8-10h, D-24

 OSNOVNA LITERATURA

 1. D.Jukić, R.Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2004.
 2. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

PREPORUČENA LITERATURA

 1. D.Blanuša, Viša matematika I/1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1963.
 2. D.M. Bloom, Linear algebra and geometry, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988.
 3. L. Čaklović, Zbirka zadataka iz linearne algebre, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 4. N.Elezović, Zbirka zadataka. Linearna algebra, Element, Zagreb, 2003.
 5. K.W. Gruenberg, A.J. Weir, Linear geometry, Springer Verlag, Berlin, 1977.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Geometrija ravnine i prostora realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak 12 - 14h  D1
VJEŽBE - grupa A* Četvrtak 14 - 17h   D1
VJEŽBE - grupa B* Petak 11 - 14h  D1
DEMONSTRATURE  Ponedjeljak 8-10h  D-24

 * Grupa A (studenti čija prezimena kreću od A - Kočevar), Grupa B (studenti čija prezimena kreću od Kovačević - Ž)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija/zadaće pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita, koji se po njihovom izboru može održati tijekom tekuće akademske godine. Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina. Isto tako, studenti koji su kolokvirali pismeni dio ispita, a nisu zadovoljni bodovima postignutim na kolokvijima, mogu popravljati kolokvij na kojem su postigli lošiji rezultat pri čemu će se za konačan rezultat uzimati bodovi s popravnog kolokvija.

O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Pismeni ispit ukupno nosi 100 bodova od kojih 40 jest za prolaz.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni pismenog ispita, formira konačna ocjena. 

Studentima koji polože pismeni ispit putem kolokvija priznaje se kolokvij tijekom cijele akademske godine (pri čemu se usmenom ispitu može pristupiti najviše dva puta).

Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit (pri čemu se usmenom ispitu može pristupiti samo jednom).

Ispitne teme

DOMAĆE ZADAĆE

Tijekom semestra studentima će biti ponuđeni zadaci za samostalno rješavanje kod kuće. Zadaci će biti objavljeni na web stranici kolegija u nekoliko navrata u unaprijed dogovoreno vrijeme.

Svaki zadatak može odabrati samo jedan student a svoj odabir student prijavljuje na web stranici kolegija u rubrici Komentari. Rok za rješavanje zadataka je 7 dana od prijave odabira zadatka. Zadaci se predaju uredno napisani na A4 papiru kod predmetnog nastavnika (kabinet 3, 1. kat) svaki dan u vremenu 9-14h.

Broj bodova pored zadatka je maksimalni broj bodova koji se mogu ostvariti rješavanjem toga zadatka. Ukoliko student ima zadovoljene propisane pragove za polaganje ispita putem kolokvija, ostvareni bodovi iz zadaće  pribrajaju se ukupnom broju bodova iz kolokvija te mogu utjecati na konačnu ocjenu iz kolegija.

Svaki student može odabrati najviše jedan zadatak.

 

 

 • GRP druga domaća zadaća - 2016./2017. (pdf) [Konačni rok za predaju: 23.12.2016.]
 • GRP druga domaća zadaća - tablica (rezultati) Zadaće se mogu pogledati u terminu konzultacija kod asistentice čijoj grupi vježbi pripadate.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaMaterijali
Vektori u ravnini i prostoru pdf
Linearni operatori u ravnini pdf
Linearni operatori u prostoru pdf
 • POPRATNI MATHEMATICA MODULI
Naslov modulaMaterijali
Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije nb
Linearni operatori u ravnini nb
Kontrakcija-dilatacija nb
Definitnost kvadratne forme nb
Krivulje drugog reda nb
Plohe drugog reda nb

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • GRP pismeni - 10.02.2015. (pdf)
 • GRP pismeni - 24.02.2015. (pdf)
 • GRP pismeni - 17.06.2015. (pdf)
 • GRP pismeni - 01.07.2015. (pdf)
 • GRP pismeni - 01.09.2015. (pdf)
 • GRP pismeni - 15.09.2015. (pdf)
 • GRP pismeni - 24.02.2016. (pdf)
 • GRP pismeni - 21.06.2016. (pdf)
 • GRP pismeni - 24.02.2017. (pdf)

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • GRP kolokvij - Z1 - 2012/13. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z2 - 2012/13. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z1 - 2013/14. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z2 - 2013/14. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z1 - 2014/15. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z2 - 2014/15. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z1 - 2015/16. (pdf)
 • GRP kolokvij - Z2 - 2015/16. (pdf
 • GRP kolokvij - Z1 - 2016/17. (AB)
 • GRP kolokvij - Z2 - 2016/17. (A, B)

 

OBAVIJESTI

 • [15.09.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 15.09.2017.: Rezultati. Studenti koji žele pogledati pismeni ispit trebaju se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do nedjelje, 17.09.2017., u 17h.
 • [02.09.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 01.09.2017.: Rezultati. Studenti koji žele pogledati pismeni ispit trebaju se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do nedjelje, 02.09.2017., u 17h.
 • [28.08.2017.] Usmeni ispiti u jesenskom ispitnom roku održat će se 8.9.2017. u 9h u P22 i 22.9.2017. u 9h u P22
 • [07.07.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 05.07.2017.: Rezultati. Studenti koji žele pogledati pismeni ispit trebaju se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do nedjelje, 09.07.2017., u 15h.
 • [23.06.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 21.06.2017.: Rezultati. Studenti koji žele pogledati pismeni ispit trebaju se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do nedjelje, 25.06.2017., u 15h.
 • [14.06.2017.] Usmeni ispiti u ljetnom ispitnom roku održat će se 28.6. u 9h u P24 i 12.7. u 9h u P9. Studenti koji 12.7. izlaze na usmeni ispit iz Integralnog računa, mogu doći na usmeni iz Geometrije ravnine i prostora u petak, 14.7. u 8h u P36. 
 • [25.02.2017.] Pismeni ispit održan 24. 02. 2017. položili su sljedeći studenti: Bogdanović Antonela - dovoljan (2), Fačko Dominik - dovoljan (2), Subašić Katarina - dovoljan (2), Vincetić Katarina - dobar (3). Za uvid u pismene ispite javiti se na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 • [20.02.2017.] Usmeni ispit u drugom zimskom ispitnom roku održat će se u utorak, 28.2. u 12h. u P24.
 • [10.02.2017.] Pismeni ispit održan 10. 02. 2017. položila je studentica Adrijana Rajković - dovoljan (2). Usmeni ispit održat će se 21.02.2017. u 13:00 u P22. Za uvid u pismene ispite javiti se na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 • [07.02.2017.] Konačni rezultati kolokvija s rasporedom usmenih ispita: Rezultati.
 • [04.02.2017.] Rezultati 2. kolokvija: Rezultati.
 • [01.02.2017.] Usmeni ispit u prvom ispitnom roku održat će se 20.2. i 21.2. od 9h u P22 prema rasporedu koji će biti objavljen nakon popravnog kolokvija.
 • [24.01.2017.] Raspored studenata po predavaonicama za drugi kolokvij jednak je kao što je bio za prvi kolokvij.
 • [13.01.2017.] U srijedu, 18.01.2017., održat će se nadoknada vježbi za obje grupe u 17:15 u predavaonici D1.
 • [11.01.2016.] U ponedjeljak, 16.1. umjesto demonstratura (u vremenu 8:15-9:45, predavaonica D2) održat će se predavanje
 • [22.12.2016.] Drugi kolokvij održat će se u utorak, 31.1., u 13 sati u predavaonicama 1 i 2. Raspored po predavanicama bit će naknadno objavljen. Popravni kolokvij održat će se u utorak, 7.2., u 9 sati u predavaonici 2.
 • [13.12.2016.] Druga domaća zadaća bit će objavljena u petak 16.12. u 16:00 sati.
 • [13.12.2016.] 23.12. neće se održati vježbe za grupu B. Umjesto toga, grupa B će imati vježbe 22.12. zajedno s grupom A.
 • [13.12.2016.] 16.12. vježbe za grupu B počet će u 11:30 sati.
 • [07.12.2016.] Rezultati 1. domaće zadaće (pdf).
 • [05.12.2016.] Rezultati 1. kolokvija (pdf). Kolokviji se mogu pogledati u kabinetu broj 19 (prizemlje) u sljedećim terminima: grupa A u utorak 06.12. u 18:00 sati, a grupa B u četvrtak 08.12. u 14:00 sati.
 • [28.11.2016.] Raspored studenata po predavaonicama za prvi kolokvij (pdf)
 • [27.11.2016.] Dodatne konzultacije za grupu B održat će se u ponedjeljak, 28.11. po dogovoru putem maila, u uredu 19 u prizemlju.
 • [26.11.2016.] Dodatne konzultacije za grupu A održat će se u ponedjeljak, 28.11., u 9:30 i u 13:30 ili u po dogovoru putem maila, u uredu 10 u prizemlju.
 • [22.11.2016.] 28.11. se neće održati predavanja. Nadoknada će se održati 23.11. u 12.30h u P1.
 • [09.11.2016.] Od ponedjeljka 14.11. započinju demonstrature koje se održavaju u terminu 8-10h u D-24.
 • [09.11.2016.] Vježbe za grupu A održat će se sutra, 10. studenog 2016. u redovnom terminu.
 • [08.11.2016.] PRVI KOLOKVIJ održat će se u utorak, 29. studenog 2016. u 16:00 sati, u predavaonicama D1 i D2. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment